Ukázky restaurovaných předmětů

Adam a Eva v Ráji, inventární číslo R/2576

Podsbírka: Umělecké řemeslo

Adam a Eva v Ráji, podmalba na skle, Severní Čechy, 1. polovina 19. století

Restaurovala: Mgr. art. Veronika Kopecká

Cena: 8 000,- Kč

Restaurováno v roce: 2012

Svatá Rozálie, inventární číslo R/2567

Podsbírka: Umělecké řemeslo

Svatá Rozálie, podmalba na skle, severočeská sklářská oblast, 1. třetina 19. století

Restaurovala: Mgr. art. Veronika Kopecká

Cena: 5 000,- Kč

Restaurováno v roce: 2012

Podobizna Jana Bacha v obrazovém rámu, přírůstková čísla 2470/80 a 2433/80

Podsbírka: Výtvarné umění

Jan Vysekal, Podobizna kutnohorského sokolského činovníka Jana Bacha, olej na plátně, vyřezávaný a zlacený rám, 1878

TRITON - restaurátorský ateliér – restauroval: Petr Hampl, ak. mal.

Cena: 28 700 + 5 200,- Kč

Restaurováno v roce: 2012

Pušky terčovnice se zápalkovým zámkem, inventární čísla V/32 a V/34

Podsbírka: Militária

V/32

Puška terčovnice se zápalkovým zámkem, značeno IOSEPH MASANEK IN KUTTENBERG, 1805.

V/34

Puška terčovnice se zápalkovým zámkem, značeno JOS. MASANEK IN KUTTENBERG, 1816.

TRITON - restaurátorský ateliér - restauroval: Robert Ritschel

Cena: 48 000,- Kč

Restaurováno v roce: 2012

Andělé s nápisovou páskou, přírůstkové číslo 1818/80 a 1861/80

Podsbírka: Kamenné prvky

Andělé s nápisovou páskou z osového pilíře chrámu svaté Panny Barbory v Kutné Hoře

Pískovec, barokní kopie – 3 kusy

Přírůstkové číslo 1818/80 a 1861/80

Restauroval Mgr. Art. Jakub Ďoubal

Restaurováno v roce: 2011

Plastika svaté Barbory, přírůstkové číslo 2364/80

Podsbírka: Kamenné prvky

Pískovec, 2. třetina 18. století

Zároveň restaurátoři zhotovili sádrovou ideální rekonstrukci sochy

Přírůstkové číslo 2364/80

Restaurovala Pavla Sabová a Mgr. Art. Jakub Ďoubal

Restaurováno v roce: 2011

Náhrobník Jana Firšice z Nabdína, přírůstkové číslo 2359/80

Podsbírka: Kamenné prvky

Pískovec, 1617

Přírůstkové číslo 2359/80

Restauroval Mgr. Art. Jakub Ďoubal

Restaurováno v roce: 2011

Soubor sedmi drobných kutnohorských tisků, 595/98 - 601/98

Podsbírka: Knihy

Horlivé modlitby, Kutná Hora 1773 až 1808

Krátké vypsání přítomného milostivého léta, Kutná Hora 1776

Větší sláva sv. Václava, Praha 1678

Pět červených korálův, Kutná Hora 1773 až 1808

Červená růžička, Kutná Hora 1802

Nebeský budíček, Kutná Hora 1786

Nebeský budíček, Kutná Hora 1802

Podsbírka Knihy, skupina Staré tisky

Přírůstková čísla 595/98 až 601/98

Restaurovala Mgr. Kateřina Ďoubalová

Restaurováno v roce: 2011

Nový zákon, Mladá Boleslav 1518

Podsbírka: Knihy

Bratrský tisk Mikuláše Klaudiána

Podsbírka Knihy, skupina Staré tisky

Přírůstkové číslo 593/98

Restaurovala Mgr. Kateřina Ďoubalová

Restaurováno v roce: 2011

Vlašský dvůr v Kutné Hoře, inventární číslo MK 20

Podsbírka: Modely a kopie

Model – papír, karton a dřevo, Jan Kraus, 1861

Restauroval TRITON – restaurátorský ateliér

Restaurováno v roce: 2011

Stránky