Ukázky restaurovaných předmětů

Andělé s nápisovou páskou, přírůstkové číslo 1818/80 a 1861/80

Podsbírka: Kamenné prvky

Andělé s nápisovou páskou z osového pilíře chrámu svaté Panny Barbory v Kutné Hoře

Pískovec, barokní kopie – 3 kusy

Přírůstkové číslo 1818/80 a 1861/80

Restauroval Mgr. Art. Jakub Ďoubal

Restaurováno v roce: 2011

Plastika svaté Barbory, přírůstkové číslo 2364/80

Podsbírka: Kamenné prvky

Pískovec, 2. třetina 18. století

Zároveň restaurátoři zhotovili sádrovou ideální rekonstrukci sochy

Přírůstkové číslo 2364/80

Restaurovala Pavla Sabová a Mgr. Art. Jakub Ďoubal

Restaurováno v roce: 2011

Náhrobník Jana Firšice z Nabdína, přírůstkové číslo 2359/80

Podsbírka: Kamenné prvky

Pískovec, 1617

Přírůstkové číslo 2359/80

Restauroval Mgr. Art. Jakub Ďoubal

Restaurováno v roce: 2011

Soubor sedmi drobných kutnohorských tisků, 595/98 - 601/98

Podsbírka: Knihy

Horlivé modlitby, Kutná Hora 1773 až 1808

Krátké vypsání přítomného milostivého léta, Kutná Hora 1776

Větší sláva sv. Václava, Praha 1678

Pět červených korálův, Kutná Hora 1773 až 1808

Červená růžička, Kutná Hora 1802

Nebeský budíček, Kutná Hora 1786

Nebeský budíček, Kutná Hora 1802

Podsbírka Knihy, skupina Staré tisky

Přírůstková čísla 595/98 až 601/98

Restaurovala Mgr. Kateřina Ďoubalová

Restaurováno v roce: 2011

Nový zákon, Mladá Boleslav 1518

Podsbírka: Knihy

Bratrský tisk Mikuláše Klaudiána

Podsbírka Knihy, skupina Staré tisky

Přírůstkové číslo 593/98

Restaurovala Mgr. Kateřina Ďoubalová

Restaurováno v roce: 2011

Vlašský dvůr v Kutné Hoře, inventární číslo MK 20

Podsbírka: Modely a kopie

Model – papír, karton a dřevo, Jan Kraus, 1861

Restauroval TRITON – restaurátorský ateliér

Restaurováno v roce: 2011

Průčelí Kamenného domu v Kutné Hoře, inventární číslo MK3

Podsbírka: Modely a kopie

Dřevořez, Jan Kraus, před rokem 1888

Restauroval TRITON – restaurátorský ateliér

Restaurováno v roce: 2011

Hasičská přilba z Kutné Hory, inventární číslo S202

Podsbírka: Dokumentace současnosti

Konec 19. století

Restauroval TRITON – restaurátorský ateliér

Restaurováno v roce: 2011

Železný kahan, přírůstkové číslo 5264/80

Podsbírka: Báňská technika

2 kusy

Přírůstkové číslo 5264/80

Restaurovala Alena Havlínová

Restaurováno v roce: 2011

Karbidová lampa, přírůstkové číslo 4003/80

Podsbírka: Báňská technika

Přírůstkové číslo 4003/80

Restaurovala Alena Havlínová

Restaurováno v roce: 2011

Stránky