Rozvoj cukrářství v Čechách

Mezi první výrobce sladkých dobrot můžeme po perníkářích řadit konfetáře, kteří z medu, z cukru a mouky vyráběli konfety, tehdejší obdobu bonbónů. Obdobný sortiment měli také apotékáři. S cukráři se můžeme setkat až na počátku 16. století v Praze. Prvním písemně doloženým byl jistý Mates. Období slávy cukrářů nastalo až za vlády Rudolfa II. (1576 - 1611), kdy se dle francouzského vzoru připravovaly cukrářské výtvory v podobě pávů, květinových košů a jiných dekorací. Teprve v 17. století se začínají objevovat tradiční cukrářské výrobky jako dorty, piškoty coby drobné cukroví a sladké rosoly.

Sladké dobroty až do roku 1859 dodávali řemeslníci pernikářského cechu. Po zrušení cechů vznikla tzv. Společenstva, která v 1. polovině 20. století sdružovala perníkáře i cukráře, výrobce kandidů, často i zmrzlináře a výrobce sodové vody.

Cukrářské dílny se rozvíjejí až po 1. světové válce, kdy nastává období emancipace žen a trh nabízí více druhů zákusků, které se v domácnosti často nedělaly pro svou náročnost i nákladnost. K popularitě přispěla také možnost posezení s obsluhou, nabídka nápojů a tolerance toho, že cukrárna je místo, kam žena může přijít bez doprovodu.

Adresář cukrářů a perníkářů v Kutné Hoře

1891

Gerlický Josef, cukrář, Husova třída čp.150
Havránek Karel, cukrář a perníkář, Vocelova ul. čp. 352
Obst Josef, cukrář a perníkář, Sv. – Barborská ul. čp. 25
Ptáček Jindřich, cukrář a perníkář, Vocelova ul. čp. 342
Rebhán Karel, cukrář a perníkář, Sv.- Barborská ul. čp. 34
Reisich František, cukrář, Tylova třída čp. 507
Ryba Jan, cukrář a perníkář, Havířská ul. čp. 398
Saic Vojtěch, cukrář, Kolárova třída čp. 316
Šimša Jindřich, cukrář a perníkář, Husova třída čp. 126

V roce 1908 počet cukrářů doplnili:

Chobot Jan, Kollárova třída čp. 316
Malý Vilém, Husova třída čp. 149
Musil Karel, Sokolská třída čp. 601
Němeček Gustav, Jánské nám. čp. 544
Samec Miloslav, Rejskova ul. čp. 63
Jaroslav Zmítko, Na Náměti čp. 410 (1936)

Kateřina Vobořilová
In: Krásné Město, 2010, č. 1. s. 3