Soutěž - kutnohorské pomníky

Vážení přátelé a příznivci Českého muzea stříbra v Kutné Hoře,
na závěr roku jsme pro Vás připravili poslední soutěž o knižní ceny a volný vstup do našeho muzea na rok příští. Tentokrát se Vás ale pokusíme vytáhnout od počítačů na procházku po našem krásném městě a doufáme, že se plněním úkolů nebudete dopouštět porušování nařízení a zákazů. Chtěli bychom Vám všem zároveň popřát klidný advent, krásné a šťastné Vánoce a doufáme, že se uvidíme v novém roce, od kterého očekáváme, že bude prostě jenom úplně normální.

Ale teď zpátky k práci – až se půjdete projít po Kutné Hoře, vyfoťte se nám (stačí ruka) s několika málo pamětními deskami nebo pomníky významných osobností našeho města. Osobnosti jsme Vám seřadili abecedně, takže si zkuste rozmyslet, kudy půjdete, ať z toho nemáte maraton. A pravidelní luštitelé našich kvízů jistě ocení, že jsme tentokrát již vynechali Jana Erazima Vocela, učitele, malíře, spisovatele, zakladatele české archeologie a dějin umění a našeho prvního řádného profesora archeologie.

Své fotografie nám můžete posílat až do svátku Tří králů, tedy do 6. 1. 2021 do 24:00 na adresu pr@cms-kh.cz.

Lovu zdar!

Bohumil BEK, umělecký řezbář, sochař a restaurátor si v Kutné Hoře zakoupil dům a zřídil si v něm řezbářský závod. Připomíná nám ho zbrusu nová pamětní deska.

Josef BRAUN patří mezi zapomenuté spisovatele drobných historických povídek. Krátce učil např. na České Komenského škole ve Vídni, kde mu byla dokonce odhalena pamětní deska. Do Vídně Vás ale nepoženeme, bude nám stačit fotografie té naší kutnohorské.

FRANTIŠEK JOSEF I. navštívil Kutnou Horu 21. června 1906, ale jeho pomník nám tu stojí již od roku 1888.

Karel HAVLÍČEK patří dozajista mezi postavy významné, a proto bychom poprosili o fotografii všech pěti pamětních desek nebo pomníků.

Felix JENEWEIN – nejednou jsme cestou do práce nebo z práce slyšeli kutnohorské studenty, jak zdraví bustu umístěnou na jeho rodném domě „Nazdar Felixi“. Dílo tohoto malíře si můžeme každoročně prohlédnout na výstavách v kutnohorské městské galerii, která nese jeho jméno.

Jan Amos KOMENSKÝ v Kutné Hoře pravděpodobně nikdy nebyl, ale jeho pedagogický věhlas je znám po celé Evropě. Konec konců každá druhá škola v Čechách nese jeho jméno. A my hledáme jeho pomník.

Jan LIER patří mezi trochu pozapomenuté rodáky. Přitom to byl významný český výtvarný a divadelní kritik, novinář a tak trochu i spisovatel. Pamětní desku naleznete opět na jeho rodném domě.

Gustav Adolf LINDNER je považován za zakladatele české pedagogiky jako vědecké disciplíny. U nás v Kutné Hoře působil 10 let jako ředitel místního c. k. učitelského ústavu. Ten nově postavený nese dokonce jeho jméno.

Jiří ORTEN je v Kutné Hoře připomínán pravidelně díky každoroční přehlídce poezie, jeho jméno nese i jedno z našich gymnázií. Ale víte, kde stojí jeho rodný dům?

František PALACKÝ – otec českého dějepisectví. Do Kutné Hory jezdil pravidelně studovat do městského archivu, účastnil se ale i národní slavnosti při příležitosti odhalení pamětní desky Josefa Kajetána Tyla v roce 1862. Ale víte, kde je jeho pomník?

Gabriela PREISSOVÁ – konečně žena. Ani nevíte, jak těžké je mezi významné osobnosti města dostat nějakou ženu. Hledáme tedy pomník kutnohorské rodačky a významné české spisovatelky, který v létě krásně voní a který je hojně obletován kutnohorskými včelkami.

Alois STRÉBL byl hudební skladatel a sbormistr Pěveckého sboru Tyl. Hledáme jeho pamětní desku – tak hlavu vzhůru.

Josef Jaromír ŠTĚTKA byl lékařem, starostou města, spoluzakládal městskou nemocnici. Byl mimořádně činorodý v řadě spolků, včetně pěveckého, ochotnického nebo Sokola. Opět hledáme pamětní desku.

Jaroslav SVOBODA patří mezi ty kutnohorské rodáky, jejichž věhlas je vskutku mezinárodní. Prof. Svoboda se zabýval včelařstvím a mj. zastával post místopředsedy mezinárodní včelařské organizace Apimondia. Ale najít pamětní desku na jeho rodném domě bude pro Vás asi největší oříšek, a proto Vám pro tentokrát, ale opravdu jenom pro tentokrát trochu napovíme – z Václavského náměstí musíte vlevo.

Josef Kajetán TYL – těžko hledat větší symbol, a proto bychom rádi získali dvě různé fotografie – pamětní desku a základní kámen k jeho nikdy nerealizovanému pomníku.