Stavitelé katedrál

Ve čtvrtek 20. června byla v Dačického domě v Kutné Hoře slavnostně otevřena výstava Stavitelé katedrál, kterou připravilo České muzeum stříbra ve spolupráci s Nadací Kutná Hora – památka UNESCO, Archeologickým ústavem AV ČR a portálem stavitele-katedral.cz. Autoři výstavy Marek Zágora a Josef Kremla výstavou přibližují nejširší veřejnosti fascinující svět středověkých katedrál, jejich vznik, symboliku a funkce a ukazují dobová vyobrazení středověké stavební hutě. Vystavené exponáty jsou primárně zaměřeny na obě kutnohorské katedrální stavby – chrám Božího Těla a svaté panny Barbory a sedleckou katedrálu Nanebevzetí Panny Marie a svatého Jana Křtitele. Iluminované rukopisy, které zachycují středověká staveniště, reprezentují prvotřídní vědecké faksimilie Křižácké bible francouzského krále Ludvíka IX., Bible moralisée, Ambraského vzorníku nebo české Velislavovy bible.