Středověký důl

Návštěva středověkého dolu je součástí prohlídky II. okruhu muzea na Hrádku. Podrobnosti o otevírací době, vstupném atd. najdete zde.

Součástí báňsko-historické expozice Českého muzea stříbra je středověké důlní dílo v prostoru mezi hlavní budovou muzea, Hrádkem a chrámem sv. Barbory.

Toto dílo bylo objeveno v r. 1967 při hydrogeologickém průzkumu historického jádra města. Zhruba v hloubce 22 m pod Jezuitskou kolejí byla objevena stará štola. Objevitelé byli zprvu přesvědčeni, že se jedná o slavný důl Osel, který až do poloviny 16. století patřil k nejhlubším a nejbohatším kutnohorským dolům a který byl právě do těchto míst písemnými prameny lokalizován. Další průzkum však prokázal, že se jedná o dokonale zachovanou středověkou odvodňovací štolu, raženou v dlouhém časovém úseku od 14. až do počátku 16. stol. Nejstarší části této štoly, tvořené bohatým chodbovým patrem nad nyní zatopeným a zatím neprozkoumaným rozsáhlým důlním dílem, původně propojovaly jednotlivé těžní jámy, ležící na oselském a čapčošském žilním pásmu.

Štola byla vyražena v rulách kutnohorského krystalinika těsně při styku s bazálními křídovými slepenci. Na mnoha místech ve stropě je možné pozorovat křemenné i rulové valouny tohoto slepence. V nadloží ruly se nacházejí usazené horniny obsahující vápenec, proto se ve štole setkáváme s podobnými jevy jako v krasových jeskyních. Středověcí horníci pracovali ručně, s hornickými kladívky - želízkem a mlátkem. Stopy po práci se želízky jsou patrny na mnoha místech stěn i stropu štoly. Kromě toho jsou na stěnách vysekány četné drobné výklenky, do kterých horníci vkládali hornické kahany.

Pro návštěvníky je zpřístupněno asi 250 m štoly, v zimních obdobích, mezi návštěvními sezónami, pracují členové České speleologické společnosti již několik let na průzkumu, zmapování a hydrologickém měření v dalších, veřejnosti nedostupných prostorách.

V roce 1995 bylo v dosavadní větrací šachtě středověkého důlního díla vybudováno mohutné, 33 m hluboké schodišťové těleso, které umožnilo otevřít podzemní trasu pro veřejnost obousměrně. Současně byly v podzemí vybudovány repliky středověkých kouřových pater, svážných šachtic, výztuží atp. Středověký důl procházejí návštěvníci v plátěné bílé haleně, tzv. perkytli - tradičním hornickém oděvu, s helmou a svítilnou.