Večery na Hrádku

Pokud budeme sledovat historii kulturního dění v Kutné Hoře, dozvíme se, že nejen Tylovo divadlo poskytovalo Kutnohořanům kulturní a společenské vyžití, ale i tehdejší Oblastní muzeum na Hrádku. V letech 1960 – 1972 byly na Hrádku pořádány tzv. „Večery na Hrádku“. Na programu nebyla pouze tradiční divadelní vystoupení, ale různé besedy, přednášky , pásma poezie a dokonce pro diváky byly pořádány i zábavné soutěže například –“Co je to? 5 ran na Kutnou Horu“(1965). Zprávy o pořádaných večerech můžeme nalézt nejen v archivu ČMS, ale i v několika místních časopisech, mimo jiné v Krásném Městě v letech 1970 - 1971.

Tehdy se organizování večerních programů ujal M. Štrobl a K. Kraus, kteří vedli skupinu mladých divadelních ochotníků. Zpočátku se jednalo o skupinu šesti dobrovolníků, ale i při tak malém počtu měla tehdejší skupina u diváků úspěch. Představení měla takový ohlas, že mnohdy byla pro velký zájem opakována, jako například hra „Vražda u gramofonu“(1970) - vtipně parodující detektivky, nebo“Setkání s Mikulášem Dačickým“(1961)- literární večer z díla Mikuláše Dačického, Ladislava Stroupežnického a Jiřího Ostaše. Během měsíce se odehrály čtyři a někdy i pět představení a pokaždé za velké účasti posluchačů.

Poslední Večer na Hrádku, jak nám napovídá archiv ČMS se odehrál pravděpodobně v roce 1972. Nesnáze s organizováním kulturních programů na Hrádku nastaly již v předešlém roce. Tehdy se v Krásném městě objevila krátká zpráva, že pro technické problémy budou asi Večery na Hrádku ukončeny. Jejich konec byl tak oddálen pouze o rok.

Náhled do programu z roku 1960 (archiv ČMS)

Rok 1960 - Večery na Hrádku

10.4.OM K.H.Poznáváme Kutnou Horu (cyklus vlastivědných přednášek)
17.4.OM K.H.Poznáváme Kutnou Horu (cyklus vlastivědných přednášek)
24.4.OM K.H.Poznáváme Kutnou Horu (cyklus vlastivědných přednášek)
5.5.OM K.H.Poznáváme Kutnou Horu (cyklus vlastivědných přednášek)
8.5.OM K.H.Poznáváme Kutnou Horu (cyklus vlastivědných přednášek)
15.5.OM K.H.Poznáváme Kutnou Horu (cyklus vlastivědných přednášek)
22.5.OM K.H.Poznáváme Kutnou Horu (cyklus vlastivědných přednášek)
1.9.Anděl MiloslavZ oratorní a komorní hudby A. Dvořáka (přednes)
8.9.PhDr. Eva MatějkováKutná Hora v 13. a 14.století (přednáška)
15.9.Anděl, Miloslav a Siegel JaromírLiterární a hudební jubilea v srpnu a září (profily umělců a ukázky z jejich děl)
22.9.PhDr. Eva MatějkováPetr Brandl (přednáška)
29.9.prom.hist. Václav Moucha , prom.hist. Marie Steklá, Jan PavlůArcheologický výzkum v Bylanech a Libenicích (přednáška)
6.10.Podpluk. Borský, F.Co víte o naší lidové armádě (soutěžní večer otázek a odpovědí)
13.10.Muzeum K.H.Od Edisonova fonografu k magnetofonu - s ukázkami původních přístrojů (soutěžní večer otázek a odpovědí)
20.10.PhDr. Eva MatějkováVelesquez a realismus ve výtvarném umění (přednáška)
20.10.Soubor domu osvěty a Karvaš PetrMeteor (divadelní představení)
26.10.PhDr. Čestmír Amort, člen ČSAVO československo - bojové družbě (beseda provázena krátkým filmem – Berlínská otázka)
27.10.Karvaš PetrMeteor (beseda s autorem o divadelní hře)
27.10.Museum K.H.Od písní arfických pralesů po moderní jazz (pestré pásmo z historie jazzové hudby od svého vzniku, doplněno ukázkami nahrávek)
11.11.OM a OLK K.H.Znáte Kutnou Horu? (2. kvíz z dějin i současnosti Kutné Hory)
18.11.Prof.Miloš ResslLev Nikolajevič Tolstoj (k 50.výročí úmrtí slavného ruského spisovatele)
25.11.PhDr. Eva MatějkováRuské malířství 19.století a jeho odkaz dnešnímu umění (přednáška)
25.11.Danihelka, F.V.Umělcovy dojmy z návštěvy Tretjakovské galérie a Eremitáže (přednáška)
2.12.OM K.H.Poznáváme světové umění (pásmo krátkých filmů o Leopardu da Vinci, Rembrantovi a Petru Brendlovi s besedou)
7.12.Singl, J. a Divadelní soubor osvěty J.K.TylaEvžen Oněgin - Puškin-Čajkovský (pásmo vyprávění, recitací a hudby)
16.12.OM K.H.Znáte Kutnou Horu? (3.večer otázek a odpovědí)

In: Krásné Město, 2008, č. 3. s. 13
Kateřina Vobořilová