Výtvarné umění

Podsbírka v současné době čítá více než 10 500 kusů. Jsou v ní zařazeny předměty pocházející od konce 15. do konce 20. století. Základ sbírky byl vytvořen již na konci 19. století Archeologickým sborem Vocel.

K nejstarším dílům náleží křídlo skládacího oltáře malovaného na objednávku nejvyššího mincmistra Jana Horstofara z Malešic a jeho ženy před rokem 1497 pro kapli sv. Václava a Ladislava ve Vlašském dvoře – Sv. Jeroným a votivní obraz mincmistra Jana Horstofara z Malešic, který představuje Krista Trpitele mezi sv. Václavem a sv. Ladislavem malovaný pro tutéž kapli.

Sbírka byla doplněna v 50. letech rozsáhlým fondem převzatým ze zrušeného Voršilského kláštera v Kutné Hoře a v 70. a 80. letech minulého století fondy převzatými z bývalých místních muzeí Uhlířské Janovice, Rataje nad Sázavou a Vlastějovice. Soustavně je doplňována dary a nákupy kutnohorik.

V podsbírce jsou zastoupena díla známých autorů 17. a 18. století, např. Jana Jiřího Heintsche, Matesa Václava Jäckla, Františka Martina Kratterbauera st., Františka Xavera Palka a Ignáce Raaba. 19. století prezentují Karel Liebscher, Vincenc Morstadt, Antonín Pucherna, Antonín Waldhauser, František Karel Wolf, Karel Würbs a další. K nejznámějším autorům 20. století, jejichž díla jsou ve sbírce ČMS, jistě náleží Oldřich Koníček, Vojtěch Preissig, Vladimír Silovský, Jan Štursa, Max Švabinský, Karel Vik ...

Nejrozsáhleji je dokumentováno dílo Antonína Pucherny, a to jeho více než 900 pracemi (malbami, kresbami, grafikami a skicami).

Přibližně 300 maleb, kreseb a skic zaznamenává činnost kutnohorského rodáka Jana Erazima Wocela.

Rozsáhlá je též sbírka Antonína Waldhausera s jeho 150 pracemi (převážně skicami).

Téměř stejný počet skic, kreseb a akvarelů dokumentuje dílo kutnohorského rodáka, příslušníka rozvětvené kutnohorské malířské rodiny Františka Vysekala.

Sbírka je členěna do několika skupin označených různými signaturami:

  • VU - obrazy kresby
  • VU 3 - devoční grafika
  • VU 4 - grafika
  • UP - umělecko-řemeslná plastika (část sbírky je zpracována pod sign. R v uměleckém řemesle)
  • LP - lidová plastika