• Čeština
  • Anglicky

České muzeum stříbra Kutná Hora

Expozice muzea

Hrádek - Město stříbra

Expozice "Město stříbra" seznamuje s vývojem Kutné Hory od jejích počátků až po podobu druhého nejvýznamnějšího města království.

Podrobnosti...

Hrádek - Cesta stříbra

Expozice "Cesta stříbra" přibližuje proces, kterým musela projít stříbrná ruda od samého začátku až po ražbu stříbrné mince. Součástí je prohlídka původního středověkého dolu.

On-line rezervace

Podrobnosti...

Kamenný dům

Kamenný dům

Expozice "Královské horní město - měšťanská kultura a život v 17.-19. století " a "Lapidárium: Umění kameníků doby jagellonské ".

Kamenný dům

Expozice "Královské horní město - měšťanská kultura a život v 17.-19. století" seznamuje návštěvníky se životem měšťanstva v horním městě, se zdejším působením církve a s hospodářským zázemím města.

Podrobnosti...

Kamenný dům

Lapidárium představuje unikátní soubor kamenných plastik a architektonických článků z nejvýznamnějších gotických památek Kutné Hory.

Podrobnosti...

Tylův dům

Tylův dům

Expozice "Josef Kajetán Tyl" a "Kutnohorské podzemí a jeho průzkum".

Tylův dům

Expozice věnovaná životu a dílu Josefa Kajetána Tyla, významné osobnosti českého národního obrození.

Podrobnosti...

Tylův dům

Expozice "Kutnohorské podzemí a jeho průzkum" přibližuje návštěvníkům nejdůležitější a nejzajímavější objevy speleologického průzkumu na území města Kutné Hory v posledních dvou desetiletích.

Podrobnosti...

Hrádek

Hlavní budova Českého muzea stříbra nabízí prohlídku expozic "Město stříbra" a "Cesta stříbra". Prohlídkový okruh "Cesta stříbra" zahrnuje i návštěvu původního středověkého dolu.

Hrádek

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9

Oznámení

Nabídkové řízení na restaurování

České muzeum stříbra, p.o. vypisuje nabídkové řízení na konzervování a restaurování sbírkových předmětů: cín, dřevořezba lidová plastika, malba na dřevě, střed cechovního praporce, textil - oděvy. Bližší informace: PhDr. Zdeňka Kubíková - e-mail: kubikova@cms-kh.cz. Uzávěrka přihlášek: 30.3.2014.

PF 2014

V novém roce přejí štěstí a zdraví zaměstnanci Českého muzea stříbra.

Otevření nové expozice

Od 16. května je v Kamenném domě otevřena nová část expozice na téma "Spolkový život a osobnosti Kutné Hory v 19. století". Nyní si ji můžete prohlédnout za snížené zavádějící vstupné 30,- Kč a 15,- Kč

Historické pozadí Královského stříbření

Na stránkách stribreni.cz si ve výtahu z textů výstavy "Královské stříbření - návraty do Kutné Hory lucemburské" můžete přiblížit historické pozadí této každoroční slavnosti.

Stěhování sbírkových fondů

Vážené badatelky, vážení badatelé, v letech 2012 a 2013 bude v našem muzeu probíhat stěhování všech sbírkových fondů do nového depozitáře. Žádáme Vás proto o shovívavost při vyřizování Vašich badatelských dotazů a o důsledné objednávání Vašich návštěv. Děkujeme za pochopení.

Aktuální výstavy

Ilustrační obrázek

Půvabný Podivný Nahoru Dolů

Hrádek

1.4. - 1.6. 2014

Ilustrační obrázek

Ševcovské řemeslo

Kamenný dům

1.4. - 30.11. 2014

Ilustrační obrázek

Geologie Kutnohorska

Nové objevy a zajímavosti

Tylův dům

1.4. - 31.5. 2014

Ilustrační obrázek

Kalendář výstav 2014

Kalendář plánovaných výstav na rok 2014 si můžete prohlédnout zde.