Badatelské služby

Pracoviště: Barborská čp. 33 a Cihlářská čp. 445

Vzhledem k práci na dvou různých pracovištích je nutné každou badatelskou návštěvu předem domluvit.

Historie - raný novověk a 19. století, numismatika

Bc. Josef Kremla, vedoucí oddělení
Tel. 327 512 159, linka 30
Mobil 608 450 592
E-mail: kremla@cms-kh.cz

- správce podsbírek: Knihy (rukopisy a staré tisky), Mapy a plány, Modely a kopie, Numismatika a Písemnosti a tisky
- kurátor podsbírek: Hudební nástroje, Kamenné prvky, Militária
- Archiv Archeologického sboru Vocel

Novodobá historie

Mgr. Kateřina Vavrušková

na mateřské dovolené - zastupuje Bc. Josef Kremla

- správce podsbírek: Dokumentace současnosti, Varia
- kurátor podsbírky: Hudebniny

Etnografie

PhDr. Zdeňka Kubíková
Tel. 327 512 159, l. 23
E-mail: kubikova@cms-kh.cz

- správce podsbírek: Etnografie, Hračky, Kramářské tisky, Obuvnictví, Textil a oděvy, Umělecké řemeslo
- kurátor podsbírek: Nábytek

Geologie

RNDr. Jana Králová
Tel. 327 512 159, l. 24
Mobil: 731 722 336
E-mail: kralova@cms-kh.cz

- správce podsbírek: Geologie, Paleontologie
- kurátor podsbírky: Báňská technika

Historie umění

Mgr. Jana Kolečková Veselá
Tel. 327 512 159, l. 23
E-mail: koleckova@cms-kh.cz

- správce podsbírek: Výtvarné umění
- kurátor podsbírek: Hodiny a hodinky, Štočky

Fotoarchiv

Eva Entlerová, BBus (Hons)
Tel. 327 512 159, l. 25
E-mail: info@cms-kh.cz

- správce Fotoarchivu ČMS a sbírky Pohlednic
Pondělí a úterý, 9:00 – 12:00 a 13:00 – 16:00
Barborská 28

Dokumentátor

Stanislava Doležalová, DiS.
Tel. 327 512 159, l. 23
E-mail: dolezalova@cms-kh.cz

- kurátor podsbírky: Archeologie

Numismatika

MUDr. Zdeněk Petráň - soudní znalec
Tel. 327 512 159, l. 29
E-mail: petran@cms-kh.cz

Úterý, 14:00 - 16:00
Barborská čp. 33

Historie - středověk

PhDr. Světlana Hrabánková, ředitelka ČMS
Tel. 327 512 008
E-mail: reditel@cms-kh.cz

Barborská čp. 28