Otevírací doba a vstupné

Hrádek

Otevřeno:

duben a říjen 9.00 - 17.00
květen, červen a září 9.00 - 18.00
červenec a srpen 10.00 - 18.00
listopad: 10.00 - 16.00
pondělí - zavřeno

Prohlídky 2. okruhu jsou možné pouze s průvodcem, poslední prohlídka vždy 1,5 hod. před zavírací dobou. Prohlídky 1. okruhu jsou individuální.

V říjnu je z důvodu rekonstrukčních prací uzavřena výstupní část štoly. Prohlídky začínají obvykle každou hodinu a návštěvníci se vrací zpět po vstupním schodišti.

Od 1. listopadu do konce návštěvní sezóny 2019 nebude z důvodu plánované rekonstrukce II. prohlídkový okruh „Cesta stříbra“ zahrnovat návštěvu středověkého dolu. Prohlídka bude obsahovat zbývající části expozice v areálu muzea – těžní stroje, ukázku havířské osady a repliku mincovní dílny. Vstupné bude v tomto období sníženo na 90 Kč pro dospělé, 60 Kč pro děti/studenty/seniory nad 65 let věku a trvání prohlídky zkráceno na cca. 45 – 60 minut.

Rezervace prohlídek:

on-line rezervace: zde
e-mail: objednavky@cms-kh.cz, reservations@cms-kh.cz
telefon: +420 733 420 366, 327 512 159 - linka 22

Vstupné:

I. okruh - "Město stříbra"

individuální prohlídka

dospělí70,- Kč
děti, studenti, senioři od 65 let40,- Kč

II. okruh - "Cesta stříbra" (cca 1,5 hod.)

prohlídka s průvodcem (včetně návštěvy středověkého dolu)

dospělí140,- Kč
děti, studenti, senioři od 65 let100,- Kč

II. okruh - "Cesta stříbra" bez dolu (listopad)

prohlídka s průvodcem

dospělí90,- Kč
děti, studenti, senioři od 65 let60,- Kč

I. + II. okruh za zvýhodněné vstupné

dospělí170,- Kč
děti, studenti, senioři od 65 let120,- Kč

I. + II. okruh bez dolu za zvýhodněné vstupné (listopad)

dospělí100,- Kč
děti, studenti, senioři od 65 let70,- Kč

Vstupné do objektu k návštěvě výstavy

dospělí20,- Kč
děti, studenti, senioři od 65 let10,- Kč

Cizojazyčný výklad:

Příplatek 20,- Kč za osobu

Fotografování:

Příplatek 50,- Kč za fotoaparát

Poplatek za mimořádnou prohlídku:

2000,- Kč

Přijímáme tyto platební karty:

Upozornění:

Maximální počet osob v jedné prohlídce II. okruhu je 25. Dětem do 6 let je vstup do důlního díla zakázán, od 6 do 10 let povolen pouze v doprovodu dospělých osob a hromadné dětské návštěvy od 10 let nebo 4. třídy ZŠ výhradně s pedagogickým dozorem. Vstup do důlního díla se nedoporučuje osobám trpícím klaustrofobií a zhoršeným zdravotním stavem a je zakázán ženám ve vysokém stupni těhotenství. Do muzea je zakázán vstup osobám pod vlivem alkoholu, omamných látek, v silně znečištěném oděvu a se psy.

Prohlídku doporučujeme předem rezervovat, nejlépe pomocí on-line rezervace nebo e-mailem, telefonicky, faxem či písemně. V objednávce uveďte jméno nebo název objednatele, e-mail, telefonní číslo, požadovaný termín, počet osob a jazyk výkladu. Bez těchto náležitostí nelze vaši rezervaci zpracovat!

Vstupenku do objektu Hrádek lze využít jako slevový poukaz na vstupné v Kamenném domě, kde po jejím předložení získá návštěvník slevu 20,- Kč na vstup do expozice „Královské horní město“ (okruh I.) nebo okruh I. + II.. Vstupenku lze použít jednorázově v rámci jediné sezóny.

Kamenný dům

Otevřeno:

duben a říjen 9.00 - 17.00
květen, červen a září 9.00 - 18.00
červenec a srpen 10.00 - 18.00
listopad 10.00 - 16.00
pondělí - zavřeno

V sobotu 16.11.2019 je Kamenný dům z provozních důvodů uzavřen.

Vstupné:

Královské horní město - měšťanská kultura a život v 17. - 19. století

Prohlídky pouze s průvodcem.

dospělí50,- Kč
děti, studenti, senioři od 65 let30,- Kč

Lapidárium

dospělí40,- Kč
děti, studenti, senioři od 65 let20,- Kč

Královské horní město + Lapidárium

dospělí80,- Kč
děti, studenti, senioři od 65 let40,- Kč

Vstupné do objektu k návštěvě výstavy

dospělí20,- Kč
děti, studenti, senioři od 65 let10,- Kč

Cizojazyčný výklad:

Příplatek 10,- Kč za osobu

Fotografování:

Příplatek 50,- Kč za osobu

Upozornění:

Vstupenku do objektu Hrádek lze využít jako slevový poukaz na vstupné v Kamenném domě, kde po jejím předložení získá návštěvník slevu 20,- Kč. Slevu lze uplatnit jednorázově v rámci jediné sezóny.

Tylův dům

Otevřeno:

duben - listopad
úterý - sobota
10.00 - 16.00

Vstupné:

Expozice Josef Kajetán Tyl

dospělí10,- Kč
děti, studenti, senioři od 65 let5,- Kč

Expozice Podzemí Kutné Hory

dospělí10,- Kč
děti, studenti, senioři od 65 let5,- Kč

Vstupné do objektu k návštěvě výstavy

dospělí10,- Kč
děti, studenti, senioři od 65 let5,- Kč

Fotografování:

Příplatek 50,- Kč za osobu

Snížené vstupné

Snížené vstupné se poskytuje pro:

  • žáky, učně a studenty všech typů škol (po předložení příslušného průkazu)
  • občany, kteří ke dni prohlídky dovršili 65 let věku - po předložení občanského průkazu či jiného průkazu totožnosti
  • držitelům karty EURO<26
  • učitelé doprovázející skupiny žáků, učňů a studentů

Volný vstup mají:

  • invalidní děti a mládež do 18 let s doprovodem a invalidní osoby se ZTP
  • členové AMG a členové Zväzu múzeí na Slovensku - po předložení průkazky
  • na Hrádek - I.okruh, Kamenný dům a Tylův památník - Fond ohrožených dětí - náhradní rodiny, se kterými FOD spolupracuje - po předložení průkazky
  • na sezónní výstavy školní výpravy v době vyučování z města Kutné Hory
  • 1 průvodce cestovní kanceláře se skupinou nebo 1 učitel doprovázející skupinu žáků, učňů a studentů