Ukázky restaurovaných předmětů

Jan Nepomucký z Komenského náměstí čp. 71

Podsbírka: Kamenné prvky

Jan Nepomucký z Komenského náměstí čp. 71

Přírůstkové číslo: 2371/80

Restaurovali: Mgr. art. Jakub Ďoubal, Ph.D. a MgA. Lukáš Brotánek

Restaurátorská zpráva: č. X9/347

Cena: 139 150,- Kč

Restaurováno v roce: 2017

Sv. Jan Nepomucký, inventární číslo LP 42

Podsbírka: Výtvarné umění

Sv. Jan Nepomucký, polychromovaná dřevořezba, Čechy, počátek 19. století

Inventární číslo: LP 42

Restauroval: Petr Haml, ak. mal.

Cena: 9 800,- Kč

Restaurováno v roce: 2017

Kolovrat s horizontální osou, inventární číslo E/88

Podsbírka: Etnografie

Kolovrat s horizontální osou, Čechy, 19. století

Inventární číslo: E/88

Restauroval:TRITON – restaurátorský ateliér, restaurátor Petr Procházka

Cena: 19 200,- Kč

Restaurováno v roce: 2017

Mědlice - potěračka, inventární číslo E/472

Podsbírka: Etnografie

Mědlice – potěračka - sloužila ke stírání pazdeří, Čechy, 1852

Inventární číslo: E/470

Restauroval: Tomáš Král

Cena: 4 426,- Kč

Restaurováno v roce: 2017

Svatý Jan Křtitel, inventární číslo R/3126

Podsbírka: Umělecké řemeslo

Svatý Jan Křtitel, podmalba na skle, Severočesko-slezský okruh, 1. polovina 19. století

Inventární číslo: R/3126

Restaurovala: Mgr. Dana Modráčková

Cena: 6 900,- Kč

Restaurováno v roce: 2017

Růžencová Madona, inventární číslo R1/236

Podsbírka: Umělecké řemeslo

Růžencová Madona, podmalba na skle, Morava, skupina „dekoru růží a tulipánů“, po roce 1800

Inventární číslo: R1/236

Restaurovala: Mgr. Dana Modráčková

Cena: 16 600,- Kč

Restaurováno v roce: 2017

Svatá Trojice, inventární číslo R1/205

Podsbírka: Umělecké řemeslo

Svatá Trojice, podmalba na skle, Orlické hory, přelom 18. a 19. století

Inventární číslo: R1/205

Restaurovala: Mgr. Dana Modráčková

Cena: 8 900,- Kč

Restaurováno v roce: 2017

Srdce Panny Marie, inventární číslo R/3124

Podsbírka: Umělecké řemeslo

Srdce Panny Marie, podmalba na skle, Východní Čechy – Kladsko, polovina 19. století

Inventární číslo: R/3124

Restaurovala: Mgr. Dana Modráčková

Cena: 12 000,- Kč

Restaurováno v roce: 2016

Mater Amabillis, inventární číslo R/3130

Podsbírka: Umělecké řemeslo

Mater Amabillis – Milující matka, řemeslný obrázek z měšťanského prostředí vyrobený tzv. technikou Eglomisé, počátek 19. století

Inventární číslo: R/3130

Restaurovala: Mgr. Dana Modráčková

Cena: 15 000,- Kč

Restaurováno v roce: 2016

Pieta, inventární číslo R/2590

Podsbírka: Umělecké řemeslo

Pieta, řemeslný obrázek z měšťanského prostředí vyrobený tzv. technikou Eglomisé, počátek 19. století

Inventární číslo: R/2590

Restaurovala: Mgr. Dana Modráčková

Cena: 17 000,- Kč

Restaurováno v roce: 2016

Stránky