Hrádek - České muzeum stříbra a středověký stříbrný důl

Otevřeno:

duben a říjen 9.00 – 17.00
květen, červen a září 9.00 – 18.00
červenec a srpen 10.00 – 18.00
listopad: 10.00 - 16.00
pondělí – zavřeno

Prohlídky 2. okruhu jsou možné pouze s průvodcem, poslední prohlídka vždy 1,5 hod. před zavírací dobou. Prohlídky 1. okruhu jsou individuální.

V říjnu je z důvodu rekonstrukčních prací uzavřena výstupní část štoly. Prohlídky začínají obvykle každou hodinu a návštěvníci se vrací zpět po vstupním schodišti.

Od 1. listopadu do konce návštěvní sezóny 2019 nebude z důvodu plánované rekonstrukce II. prohlídkový okruh „Cesta stříbra“ zahrnovat návštěvu středověkého dolu. Prohlídka bude obsahovat zbývající části expozice v areálu muzea – těžní stroje, ukázku havířské osady a repliku mincovní dílny. Vstupné bude v tomto období sníženo na 90 Kč pro dospělé, 60 Kč pro děti/studenty/seniory nad 65 let věku a trvání prohlídky zkráceno na cca. 45 – 60 minut.

Adresa:

Barborská 28, 284 01 Kutná Hora

Tel.: 327 512 159

Fax: 327 513 813

E-mail: objednavky@cms-kh.cz
(informace o prohlídkách)

Vstupné:

I. okruh - "Město stříbra"

individuální prohlídka

geologie • archeologie • vývoj středověké Kutné Hory • dějiny Hrádku • život "stříbrné šlechty" • numismatika

dospělí70,– Kč
děti, studenti, senioři od 65 let40,– Kč

II. okruh - "Cesta stříbra" (cca 1,5 hod.)

prohlídka s průvodcem

středověký důl • trejv • středověká technologie dobývání a zpracování stříbrné rudy • mincování • havířská osada

dospělí140,– Kč
děti, studenti, senioři od 65 let100,– Kč

II. okruh - "Cesta stříbra" bez dolu (listopad)

prohlídka s průvodcem

dospělí90,- Kč
děti, studenti, senioři od 65 let60,- Kč

I. + II. okruh za zvýhodněné vstupné

dospělí170,– Kč
děti, studenti, senioři od 65 let120,– Kč

I. + II. okruh bez dolu za zvýhodněné vstupné (listopad)

dospělí100,- Kč
děti, studenti, senioři od 65 let70,- Kč

Cizojazyčný výklad:

Příplatek 20,- Kč za osobu

Fotografování:

Příplatek 50,- Kč za fotoaparát

Poplatek za mimořádnou prohlídku:

2000,- Kč

Upozornění:

Maximální počet osob v jedné prohlídce II. okruhu je 25. Dětem do 6 let je vstup do důlního díla zakázán, od 6 do 10 let povolen pouze v doprovodu dospělých osob a hromadné dětské návštěvy od 10 let nebo 4. třídy ZŠ výhradně s pedagogickým dozorem. Vstup do důlního díla se nedoporučuje osobám trpícím klaustrofobií a zhoršeným zdravotním stavem a je zakázán ženám ve vysokém stupni těhotenství. Do muzea je zakázán vstup osobám pod vlivem alkoholu, omamných látek, v silně znečištěném oděvu a se psy.

Prohlídku doporučujeme předem rezervovat, nejlépe pomocí on-line rezervace nebo e-mailem, telefonicky, faxem či písemně. V objednávce uveďte jméno nebo název objednatele, e-mail, telefonní číslo, požadovaný termín, počet osob a jazyk výkladu. Bez těchto náležitostí nelze vaši rezervaci zpracovat!

Vstupenku do objektu Hrádek lze využít jako slevový poukaz na vstupné v Kamenném domě, kde po jejím předložení získá návštěvník slevu 20,- Kč na vstup do expozice Královské horní město (okruh I.) nebo okruh I. + II.. Vstupenku lze použít jednorázově v rámci jediné sezóny.

Rezervace prohlídek:

on-line rezervace: zde
e-mail: objednavky@cms-kh.cz, reservations@cms-kh.cz
telefon: +420 733 420 366, 327 512 159 - linka 22

Popis prohlídkových okruhů

Hlavní expozice Českého muzea stříbra na Hrádku nabízí možnost návštěvy dvou prohlídkových okruhů:

I. okruh - Město stříbra

geologie • archeologie • vývoj středověké Kutné Hory • dějiny Hrádku • život "stříbrné šlechty" • numismatika

Návštěvníci se seznámí s vývojem Kutné Hory od jejích počátků až po podobu druhého nejvýznamnějšího města království. Přízemí je věnováno geologii kutnohorského rudního revíru a archeologickým památkám, dokládajícím prehistorické i raně středověké osídlení oblasti před vznikem Kutné Hory. Další sál je věnován bouřlivým počátkům města po objevu kutnohorského stříbra.

Expozice v prvním patře přibližuje Kutnou Horu jako již výstavné královské horní město. Návštěvníky seznámí také se stavební vývojem samotného Hrádku, stylem života podnikatelské "stříbrné šlechty" a především s postavením a rolí Kutné Hory v Českém státě. Sál nazývaný pokladnice je věnován i podrobnému přehledu české mince ražené v Kutné Hoře.

II. okruh - Cesta stříbra

středověký důl • trejv • středověká technologie dobývání a zpracování stříbrné rudy • mincování • havířská osada

Prohlídkový okruh přibližuje celý proces, kterým musela projít stříbrná ruda, nežli se z ní vyrazila mince. Návštěvník se seznámí se středověkým způsobem těžby, zpracováním surového stříbra a s technologií ražby mince. Součástí tohoto prohlídkové okruhu je replika důlního díla s technickým vybavením, scénická expozice přibližující zpracování stříbrné rudy a ražbu mince, původní velký těžní stroj na koňský pohon, takzvaný trejv, i autentické středověké důlní dílo. Návštěvníci, vybaveni svítilnou, helmou a hornickou halenou s kápí, takzvanou perkytlí, procházejí asi 250 m dlouhou částí původního středověkého dolu.

Od 25. května 2007 je okruh obohacen o takzvanou "Havířskou osadu", instalovanou na zahradě Hrádku. Její součástí jsou hrázděné a srubové stavby, přístřešky (tzv. havířské kavny), promývací koryta na rudu, stoupa na drcení rudy s kolem a především replika nístějové pece s měchy pod zastřešením, jakási dobová huť se svým zařízením a nástroji. Samozřejmostí jsou i figuríny pracovníků, kteří se zabývali úpravou a tavbou rudy.

Prohlídka trvá 1,5 hodiny.

I. + II. okruh

Zahrnuje oba předchozí okruhy za zvýhodněnou cenu.

Součástí prohlídky hlavní expozice na Hrádku je návštěva sezónních výstav, instalovaných ve výstavních sálech Hrádku.