Kalendář akcí 2024

Hrádek

29. března - 30. listopadu 2025 Ve stínu pyramidy
5. dubna - 13. října Kutná Hora husitská
25. října - 24. listopadu Kutnohorské kavárny
3. prosince - 5. ledna Vánoční výstava

Kamenný dům

5. dubna - 30. listopadu Kutnohorská varhanářská škola

Akce

17. února Houslový koncert
Koncert na housle kutnohorského houslařského mistra Ferdinanda Josefa Homolky z roku 1847 v podání filharmonika Viktora Mazáčka za klavírní spolupráce Petry Mazáčkové a povídání o jejich restaurování s Pavlem Huškem
Kamenný dům od 16.00
18.-19. dubna Mezinárodní den památek a sídel
18. dubna od 16 hod. - Architektonická prohlídka Hrádku s Mgr. Kristýnou Svobodovou
19. dubna od 16 hod. - Architektonická prohlídka Kamenného domu s Bc. Josefem Kremlou
29. dubna Přednáška Čarodějnice a čarodějnictví ve středověku a raném novověku
přednáší prof. Jaroslav Čechura
Hrádek od 17.00
17. května Muzejní noc
červenec, srpen Kutnohorské léto
Noční středověký důl
29. července - 2. srpna Příměstský tábor – 1. turnus
12. - 16. srpna Příměstský tábor – 2. turnus
7. - 15. září Dny evropského dědictví
28. října Den Středočeského kraje
7. prosince Advent na Hrádku

Plán akcí bude upřesňován v průběhu roku.