Aktuality a tiskové zprávy

Návštěvnost v červenci 2022

Návštěvnost expozičních okruhů a výstav Českého muzea stříbra v červenci 2022:

Hrádek19 255
Kamenný dům2 760
Tylův dům355

Zahájení výstavy Kutná Hora četnická

České muzeum stříbra ve spolupráci s Muzeem Policie České republiky v Praze zahájilo dne 14. července v 18.00 hodin v Tylově domě výstavu s názvem Kutná Hora četnická, která připomíná návštěvníkům téměř stoleté působení četnictva v Kutné Hoře. Její první část je věnována obecné historii a vývoji organizace četnictva na našem území. Druhá část přibližuje působení četnictva v Kutné Hoře a jejím nejbližším okolí. V neposlední řadě je záměrem výstavy přiblížit činnost četnictva za okupace v souvislosti s aktuálním výročím 80. let od spáchání atentátu na Reinharda Heydricha.

Vernisáž zahájila ředitelka Českého muzea stříbra Mgr. Lenka Mazačová. Poté promluvil autor výstavy JUDr. Michal Dlouhý, Ph.D., který je kutnohorským rodákem a dlouhodobě se věnuje historii výkonu bezpečnostní služby na našem území. Na toto téma publikoval řadu odborných pojednání zejména v časopise Kriminalistický sborník. Čtenáři ho však mohou znát jako autora řady knih jako například - Století četnické kriminalistiky, Kutnohorská pátračka na stopě, Četnická abeceda a Četnická kuchařka. Michal Dlouhý řadu let spolupracoval jako odborný poradce s režiséry Dušanem Kleinem, Jiřím Svobodou, ale i s dalšími televizními režiséry při natáčení detektivních a kriminálních filmů jako například seriál Hříchy pro pátera Knoxe a kriminální film Domina natočený dle jeho námětu. Je duchovním otcem a autorem námětů úspěšných televizních seriálů Četnické humoresky a Zločiny Velké Prahy.

Na výstavě autor představil nejen samotnou historii četnictva na našem území, ale zejména činnost tehdejší četnické pátrací stanice v Kutné Hoře a četnické školy, která se nacházela na Hrádku, v dnešním sídle Českého muzea stříbra.

Na vernisáži dále promluvili zástupci Policie ČR – náměstek policejního prezidenta pro ekonomiku plk. PhDr. Jaromír Bischof a ředitel Muzea policie v Praze plk. v. v. Mgr. Radek Galaš.

Výstava se koná ve dnech středa – neděle, od 15. 7. do 30. 10. 2022 od 10 do 16 hodin v muzejní expozici Tylova domu v Kutné Hoře.

Doprovodné akce k výstavě:

8. září od 18.00 přednáška na Hrádku – Kutná Hora četnická, přednáší JUDr. Michal Dlouhý, Ph.D.

Komentované prohlídky výstavy na Den Středočeského kraje 28. října od 10 do 16 hodin.

Výstava Dobrodružství cyklistiky – éra vysokého kola v Čechách je nyní zapůjčena v Městském muzeu a galerii ve Svitavách

Dne 3. června byla v rámci muzejní noci v Městském muzeu a galerii ve Svitavách slavnostně otevřena jedenáctá repríza výstavy Českého muzea stříbra Dobrodružství cyklistiky – éra vysokého kola v Čechách. Výstava zde bude k vidění do 4. září 2022.

Netradiční sportovní výstava představuje ranou éru české cyklistiky – období, kdy se jezdilo na vysokých kolech. Její koncepce směřuje od nejstaršího předchůdce kola - draisiny po bezpečník (nízké kolo), prezentuje vývoj cyklistky v Čechách i na Svitavsku. Uvidíte zde velocipedy konce 60. 19. století – počátku 20. století, cyklistické lampy, fotografie a řadu dalších krásných předmětů spjatých s cyklistikou. Mezi unikáty této výstavy patří vysoké kolo anglického výrobce Hillmann, Herbert & Cooper.

Kniha Dobrodružství cyklistiky – éra vysokého kola v prodeji

Kniha "Dobrodružství cyklistiky – éra vysokého kola" v prodeji v Informačním centru Českého muzea stříbra za 375 Kč.

České muzeum stříbra prodává knihu Dobrodružství cyklistiky – éra vysokého kola v Čechách, jejíž autorkou je ředitelka muzea Mgr. Lenka Mazačová a restaurátor Mgr. Robert Hons. Publikace je věnována počátkům cyklistiky v Evropě a v Rakousko-Uhersku. V hlavní katalogové části prezentuje zhruba třicet kol ze středočeských muzejních sbírek na detailních fotografiích s krátkým popisem.

Autoři publikace se snažili zprostředkovat českým čtenářům též zahraniční zdroje informací. V její závěru je uveden též bohatý seznam pramenů a literatury. Kniha vznikla za podpory Ministerstva kultury ČR a Středočeského kraje. Získala zvláštní ocenění v kategorii Muzejní kniha roku v rámci soutěže Gloria musaealis.

Náhled (pdf -1,47 MB )

Junák – český skaut a České muzeum stříbra

Po dvou letech čekání se zase mohly uskutečnit skautské závody. O uplynulém víkendu proběhlo krajské kolo závodu Světlušek (skautek do 11 let), které se konalo v ulicích Kutné Hory a blízkém okolí. Hlavní část závodu proběhla v sobotu 4. června s účastí více než 150 skautek a skautů ze všech koutů Středočeského kraje. Čekalo na ně celkem deset zkoušek v podobě stanovišť věnujících se skautským dovednostem jako jsou první pomoc, orientace, táboření nebo znalost přírody. Díky spolupráci s Českým muzeem stříbra zažili účastníci i atmosféru středověkého dolu. Část trasy závodu totiž vedla přímo štolou patřící ke kutnohorskému dolu Svatý Jiří na oselském pásmu. Díky tomu se mohli účastníci sami přesvědčit, jaké to bylo být havířem. O jak netradiční část závodu šlo se můžete sami přesvědčit na fotografiích Petra Procházky!

Návštěvnost v květnu 2022

Návštěvnost expozičních okruhů a výstav Českého muzea stříbra v květnu 2022:

Hrádek16 117
Kamenný dům2 384
Tylův dům129

Výběrové řízení na pozici edukátora

České muzeum stříbra vyhlašuje výběrové řízení na pozici edukátora. Přihlášky přijímáme do 15. 7. 2022. Podrobnosti zde.

Návštěvnost v dubnu 2022

Návštěvnost expozičních okruhů a výstav Českého muzea stříbra v dubnu 2022:

Hrádek11 169
Kamenný dům1 717
Tylův dům188

Možné ohrožení památek z důvodu poddolování historického jádra města

V pondělí 25. 4. 2022 se na Hrádku konala přednáška RNDr. Jany Králové, geoložky Českého muzea stříbra, na téma Možné ohrožení památek z důvodu poddolování historického jádra města. Posluchači byli seznámeni se základními rysy horninového podloží na území městské památkové rezervace a se způsobem středověké těžby v této oblasti. Z dosavadních poznatků vyplývá, že památky Kutné Hory nejsou poddolováním bezprostředně ohroženy, nebezpečí občasného propadu starých šachet by se přesto nemělo podceňovat. Statiku budov v historickém centru však může ohrožovat například proudící podpovrchová voda nebo sesedající se základové půdy.

Přednáška přilákala na Hrádek 43 pozorných posluchačů, diskuse pak trvala ještě dvě hodiny. Pro zájemce, kteří se na akci nedostali, zvažujeme opakování během května nebo na začátku června. Termín bude upřesněn.

Kutná Hora hostila setkání tajemníků ORP Středočeského kraje

Na sklonku dubna 2022 proběhlo v Kutné Hoře setkání tajemníků obcí s rozšířenou působností Středočeského kraje. Součástí jejich programu byla mj. i návštěva Českého muzea stříbra. Tajemnice a tajemníci v čele s ředitelem krajského úřadu Středočeského kraje Mgr. Janem Louškou navštívili expoziční okruh Cesta stříbra se stříbrným dolem. Ve spolupráci s GASK jsme připravili soubor propagačních materiálů o našich dvou institucích, který, jak pevně věříme, se stane potenciálem pro další spolupráci mezi těmito obcemi a naším muzeem, resp. Galerií Středočeského kraje.

Stránky