Aktuality a tiskové zprávy

30 let ve funkci ředitelky Českého muzea stříbra

30 let ve funkci ředitelky Českého muzea stříbra oslavila ve čtvrtek 17. září PhDr. Světlana Hrabánková. Gratulujeme!

Zrušení vernisáže výstavy Spolužáci z Hollarky

Z důvodu špatné epidemické situace je zrušena vernisáž výstavy Spolužáci z Hollarky, která se měla konat 18.9.2020.

Ze Sedlce do Kutné Hory a zpět

Ve středu 16. září proběhla přednáška prof. PhDr. Jaroslava Čechury, DrSc. s názvem Ze Sedlce do Hory a zpět v rámci odborného doprovodného programu k aktuálně probíhající výstavě Stavitelé katedrál.

Přednášky se zúčastnilo 21 posluchačů z řad odborné i laické veřejnosti. Děkujeme, že si na přednášku našli cestu i v současné situaci.

Dny Evropského dědictví v Českém muzeu stříbra

O víkendu 12. a 13. září se muzeum tradičně připojilo ke Dnům evropského dědictví. Návštěvníci mohli navštívit většinu stálých expozic tří objektů muzea a výstavy za symbolické vstupné 1,- Kč.

Návštěvnost:

Hrádek:
I. okruh, II. okruh, výstava: 1574 návštěvníků
Celkem: 6.296 vstupů

Kamenný dům:
I. okruh, II. okruh, výstava: 288 návštěvníků
Celkem: 864 vstupů

Tylův dům:
I. okruh, II. okruh, výstava: 59 návštěvníků
Celkem: 177 vstupů

Zrušení komentované prohlídky výstavy Jaroslav J. Alt - Obrazy, kresby

Vzhledem ke zhoršení epidemické situace je zrušena komentovaná prohlídka výstavy "Jaroslav J. Alt - Obrazy, kresby", původně plánovaná na sobotu 12.9.2020.

Přednáška Ze Sedlce do Hory a zpět

Srdečně vás zveme na přednášku prof. PhDr. Jaroslava Čechury, DrSc. s názvem Ze Sedlce do Hory a zpět.

Přednáška je připravena jako součást doprovodného programu k výstavě Stavitelé katedrál. Ta probíhá na Hrádku do 13.12.2020 v rámci oslav 25 let od zapsání Kutné Hory na seznam kulturního dědictví UNESCO. A symbolicky k tomuto jubileu si pan prof. Čechura zvolil téma své přednášky, ve které se především dozvíme o historii Sedlce i Kutné Hory, o "pohybu a interakci" mezi těmito dvěma, dnes městskými, částmi, o přelévání bohatství, vlivu a úpadku. Přednáška je tedy vhodná pro všechny, kteří si chtějí zrekapitulovat historii našeho města v jeho počátcích. Ale nebudou chybět ani zajímavosti a perličky z Rukopisu Simeona Eustacha Kapihorského: Historie kláštera sedleckého.

Vstupné na přednášku je dobrovolné.

Těšíme se na viděnou.

*******************

Jaroslav Čechura *1952
– český historik specializující se na novověké sociální dějiny
Vystudoval Filozofickou fakultu
Vystudoval Filozofickou fakultu Univerzity Karlovy, obory historie – politická ekonomie – dějiny umění. V letech 1977 až 1986 byl pracovníkem Státního ústavu památkové péče a ochrany přírody v Praze; dalších 17 let vedl Archiv Národního muzea a 25 let redakci historické řady Časopisu Národního muzea. Učil na FF UK (v rámci Ústavu českých dějin) a spolupracoval též s Max-Planck-Institut für Geschichte v Göttingenu. Kromě toho vyučuje na KTF UK a Technické univerzitě v Liberci. Je členem několika redakčních či vědeckých rad.
Od počátku se profiloval jako medievalista a zabýval se hospodářskými a sociálními dějinami Čech ve středoevropském kontextu. Později rozšířil svůj záběr o období raného novověku, jež nahlíží „zdola“, konkrétně pak prizmatem poddanských vztahů, každodennosti, rebelií, kriminality, sexuality, stavovské politiky či tradiční kultury venkova. Vzhledem k nebývalému rozsahu knižní tvorby, která cílí nejen na odborného, ale i laického konzumenta, tak Čechura náleží k nejvýznamnějším současným českým představitelům mikrohistorie.

Návštěvnost v srpnu 2020

Návštěvnost expozičních okruhů a výstav Českého muzea stříbra v srpnu 2020:

Hrádek20 153
Kamenný dům1 892
Tylův dům227

Pokračování úspěšné výstavy mapuje proměny Kutné Hory

V úterý 1. září 2020 se otevírá nová výstava Českého muzea stříbra. V Tylově domě mohou návštěvníci zhlédnout čtyřicet dvojic fotografií, které dokumentují proměny Kutné Hory, na výstavě s názvem Proměny Kutné Hory ve fotografiích II.

Ve čtyřiceti rámech jsou umístěny vždy dvě fotografie. Vybrané historické fotografie pocházejí z rozsáhlé Sbírky (zhruba 20.000 ks) historických fotografií a negativů Českého muzea stříbra a byly pořízeny v rozmezí sta let – od konce 19. století po 90. léta století minulého. Druhá polovina fotografií pak zachycuje současný stav. „Na přípravě této výstavy jsem pracovala průběžně poslední dva roky. Chtěla jsem maximálně zohlednit kompozici fotografie, ale také například roční období, ve kterém byl originální snímek pořízen,“ říká autorka výstavy a současných fotografií, knihovnice Českého muzea stříbra, Eva Entlerová, BBus (Hons). „Ta práce mě velmi bavila. Většinou jsem vycházela ze zajímavých historických fotografií z našich sbírek, které mě inspirovaly k zachycení aktuálního stavu. Fotografie jsem pak pořizovala především o víkendech a svátcích, kvůli nižšímu provozu. Některá místa se mi ale třeba vůbec zachytit nepodařilo nebo jsem je nakonec do výběru nezařadila,“ uvádí ještě Entlerová.

Výstava navazuje na první úspěšnou výstavu se stejnojmenným názvem, která proběhla v roce 2015 a těšila se velkému zájmu návštěvníků. Ve virtuální formě je možné tuto první výstavu zhlédnout na webu Českého muzea stříbra. Na navazující výstavě jsou k vidění fotografie především Kutné Hory, ale také zhruba pět dvojic fotografií z okolí. Další zajímavosti se návštěvníci mohou dozvědět z popisků, jejichž příprava si vyžádala pátrání v dobových mapách a publikacích. Součástí výstavy je také cca 40 ks historických pohlednic Kutné Hory z rozsáhlé sbírky zhruba 1.100 ks, kterou České muzeum stříbra zakoupilo v roce 2019 od sběratele Karla Březiny.

Výstava je otevřena v Tylově domě vždy od úterý do soboty od 10.00 – 16.00 hodin. Vstupné na výstavu je 10,-.

S autorkou výstavy a současných fotografií Evou Entlerovou se zájemci mohou osobně setkat v Tylově domě během Dne Středočeského kraje 28. října ve 14 hodin.

Unikátní výstava Stavitelé katedrál zahájena na Hrádku v Českém muzeu stříbra

Ve čtvrtek 6. srpna v podvečer byla na Hrádku v Českém muzeu stříbra v Kutné Hoře slavnostně zahájena výstava s názvem Stavitelé katedrál.

Téměř stovku hostů přivítala na nádvoří Hrádku ředitelka muzea PhDr. Světlana Hrabánková. „Katedrály a Kutná Hora je bezesporu zcela přirozené spojení, naše město je unikátní tím, že zde máme katedrály rovnou dvě: chrám sv. Panny Barbory a chrám Nanebevzetí Panny Marie v Sedlci. Proč se ale výstava koná na Hrádku? Zamysleme se nad tím, kdo byli tito stavitelé, tedy investoři těchto staveb a z jakých zdrojů byly stavby chrámů nejen v Kutné Hoře, ale i chrám sv. Víta na Pražském hradě nebo chrám sv. Bartoloměje v Kolíně financován. Zdrojem byly výnosy z kutnohorských a dalších dolů,“ uvedla Hrabánková během zahájení výstavy.

„Hlavní myšlenkou a cílem výstavy Stavitelé katedrál bylo představit katedrálu jako souhrnné dílo, živý organismus, na jehož realizaci se podíleli architekti, jednotliví stavitelé a stavební hutě stejně jako středověcí malíři, sochaři nebo zlatníci. Katedrálu tedy představujeme nejen jako památku - architektonický objekt, ale jako výsledek mnohaleté práce často anonymních lidí, který můžeme obdivovat dodnes,“ uvedl spoluautor výstavy Mgr. Marek Zágora.

A na výstavě jsou k vidění, kromě čtrnácti prezentačních tematicky rozdělených panelů, zajímavé exponáty. Mezi nimi například 97 cm vysoká pozlacená Sedlecká monstrance, proslulá kutnohorská socha Bolestného Krista ze začátku 16. století, deset faksimilií středověkých rukopisů s krásnými iluminacemi – například Křižácká Bible, nebo Bible moralisée. Poprvé v Čechách je vystavena faksimile Přebohatých hodinek vévody z Berry a neméně atraktivní jsou také náčrtníky stavitelů katedrál, které v huti sloužily architektům, kameníkům a sochařům jako vzorníky.

K vidění jsou také původní architektonické prvky a mezi nimi skvost v podobě polychromovaného fragmentu fiály z hlavního oltáře Svatovítské katedrály zhotoveného za vlády Karla IV., odlitky gotických chrličů z chrámu sv. Bartoloměje, odlitky bust Matyáše z Arrasu a Petra Parléře ze svatovítského triforia a další.

„Rád bych poděkoval všem partnerům, kteří se rozhodli realizaci výstavy, i v takto nelehkém období, podpořit, ať už finančně, záštitou nebo pomocí při instalaci. Velké poděkování patří ale hlavně všem institucím a konkrétním lidem, se kterými jsem v posledních měsících řešil mnohé zápůjčky exponátů. Věřím, že se nám podařilo soustředit zajímavý celek, který bude atraktivní součástí výstavy a bude názorně ilustrovat její hlavní myšlenku,“ uvedl druhý spoluautor výstavy Bc. Josef Kremla z Českého muzea stříbra.

Výstava Stavitelé katedrál byla připravena jako součást oslav 25. výročí zapsání Kutné Hory na seznam světového kulturního dědictví UNESCO. Na Hrádku v Českém muzeu stříbra je k vidění od 7. srpna do 13. prosince letošního roku každý den kromě pondělí (otevírací doba: srpen 10-18, září 9-18, říjen 9-17, listopad 10-16).

Ve středu 16. září pak proběhne přednáška prof. PhDr. Jaroslava Čechury a 28. října komentovaná prohlídka výstavy s Mgr. Markem Zágorou.

Návštěvnost v červenci 2020

Návštěvnost expozičních okruhů a výstav Českého muzea stříbra v červenci 2020:

Hrádek15 896
Kamenný dům1 520
Tylův dům222

Stránky