Historická fotografie

Pacákova garda

Podsbírka Historická fotografie obsahuje soubor předmětů vytvořených fotografickými technikami. V převážné míře se jedná o černobílé negativní materiály a černobílé pozitivní materiály. Ve skupině černobílých negativních materiálů se nachází zejména skleněné deskové negativy různých formátů a černobílé negativy na ohebné průhledné podložce. Ve skupině černobílých pozitivních materiálů nalezneme pak převážně fotografie na papírové podložce a diapozitivy (na skleněné i ohebné podložce). Zvláštní a obzvláště hodnotnou, i když nepočetnou, skupinu tvoří ambrotypie, ferrotypie a daguerrotypie. V podsbírce jsou zastoupeny práce kutnohorských a dalších regionálních fotoateliérů i práce uznávaného rakouského fotografa Andrease Grolla. Námětový záběr je přitom poměrně široký – od architektury, krajiny, portrétů, významných událostí, etnografických témat až po historickou dokumentaci muzejních sbírek Archeologického sboru Vocel. Nejstarší předměty podsbírky pocházejí z 60. let 19. století, nejmladší pak z poloviny 20. století.