Programy pro 1. stupeň ZŠ

  • Délka trvání programů: 60–75 minut
  • Cena: 30 Kč/žák (pedagogický doprovod zdarma)
  • Vzdělávací oblasti: člověk a jeho svět, umění a kultura
  • Všechny edukační programy rozvíjí klíčové kompetence žáků a zahrnují průřezová témata RVP.

Havířský test

Místo: Hrádek (část okruhu Cesta stříbra bez návštěvy středověkého dolu), možno konat také přímo ve škole

Co se těžilo v Kutné Hoře a proč? Kdo to byl havíř? A jak to asi vypadá pod Kutnou Horou? Na tyto a další otázky si odpovíme během zábavně-naučného programu Havířský test. Nebudeme si však jen povídat, ale především si vše vyzkoušíme v praxi!

Očekávané výstupy RVP: Žák srovnává a hodnotí na vybraných ukázkách způsob života a práce předků na našem území v minulosti a současnosti s využitím regionálních specifik.

Dny v pravěku

Místo: Hrádek (mázhaus – část okruhu Města stříbra), možno konat také přímo ve škole

Jak žili lidé před mnoha tisíci lety? Co jedli, jaká zvířata chovali či v čem vařili? To vše se dozvíte při návštěvě programu Dny v pravěku. Sami si budete moci osahat a vyzkoušet řadu nástrojů, které pravěcí lidé používali. Na závěr si vyrobíte a ozdobíte vlastní nádobku.

Program byl vytvořen za podpory Ministerstva kultury ČR.

Očekávané výstupy RVP: Žák uplatňuje elementární poznatky o sobě, o rodině a činnostech člověka, o lidské společnosti, soužití, zvycích a o práci lidí; na příkladech porovnává minulost a současnost.

Žák srovnává a hodnotí na vybraných ukázkách způsob života a práce předků na našem území v minulosti a současnosti s využitím regionálních specifik.

Žák využívá knihovny, sbírky muzeí a galerie jako informační zdroje pro pochopení minulosti.

Středověká řemesla v Kutné Hora

Místo: Kamenný dům (Královské horní město Kutná Hora)

Kdo umí vyrobit boty, kdo peče nejlepší housky a co se skrývá v tajemné truhle? Program středověká řemesla v Kutné Hoře Vás seznámí s nejběžnějšími řemesly, která se provozovala nejen v našem městě. Popovídáme si o tom, v čem je řemeslná práce nenahraditelná a zároveň si prohlédneme jeden z nejkrásnějších gotických měšťanských domů u nás.

Očekávané výstupy RVP: Žák využívá knihovny, sbírky muzeí a galerie jako informační zdroje pro pochopení minulosti.

Žák uplatňuje elementární poznatky o sobě, o rodině a činnostech člověka, o lidské společnosti, soužití, zvycích a o práci lidí; na příkladech porovnává minulost a současnost.

Kámen? ZDE!

Místo: Kamenný dům (Lapidárium)

Kámen, cihla, plast., … V tomto programu se podíváme na zoubek tomu, jak vznikají stavby a umělecká díla. Podíváme se také na nejvýznamnější budovy ve městě. V případě zájmu můžeme program doplnit o procházku městem (+ cca 60 minut).

Očekávané výstupy RVP: Žák pojmenuje některé rodáky, kulturní či historické památky, významné události regionu.

Žák interpretuje podle svých schopností různá vizuálně obrazná vyjádření; odlišné interpretace porovnává se svou dosavadní zkušeností.

Okno do Egypta

Místo: Hrádek (výstava Ve stínu pyramidy)

Egypt, starověká civilizace zrozená na řece Nil, je obestřen řadou tajemství. Kde se vzaly monumentální pyramidy? Jak asi vypadaly mumie během života? Na všechny otázky neexistuje jednoznačná odpověď, přesto o nich společně zapřemýšlíme. Součástí programu je také tvořivá dílna, během které si každý vyrobí svou vlastní „kapesní mumii“.

Očekávané výstupy RVP: Žák využívá knihovny, sbírky muzeí a galerie jako informační zdroje pro pochopení minulosti.

Žák porovná způsob života a přírodu v naší vlasti i v jiných zemích.

HUSiti

Místo: Hrádek (výstava Kutná Hora husitská)

Byl Jan Hus husita? A byli husité hrdinové nebo padouši? V rámci programu se podíváme na zoubek sto letům českých dějin, zjistíme, kdo to vůbec byli ti husité a jaký vztah mají ke Kutné Hoře. Protože samotná výstava je interaktivní, budeme se učit hrou i vlastním objevováním.

Očekávané výstupy RVP: Žák využívá knihovny, sbírky muzeí a galerie jako informační zdroje pro pochopení minulosti.

Žák srovnává a hodnotí na vybraných ukázkách způsob života a práce předků na našem území v minulosti a současnosti s využitím regionálních specifik.

Varhany na strany

Místo: Kamenný dům (výstava Kutnohorská varhanářská škola) + kostel sv. Jakuba

Slyšeli jste někdy opravdové varhany? A napadlo Vás, že byste si na ně dokonce mohli zkusit sami zahrát? To vše nás čeká při programu Varhany na strany. Povíme si také, jak takové varhany vůbec fungují, kde a jak se vyráběly a proč se jim někdy přezdívá královský nástroj.

Pořádáno ve spolupráci s Římskokatolickou farností – arciděkanstvím Kutná Hora. Program začíná v Kamenném domě, součástí je i návštěva kostela sv. Jakuba, kde proběhne ukázka hry na varhany. Cena tohoto programu je 40 Kč.

Očekávané výstupy: Žák reprodukuje na základě svých individuálních hudebních schopností a dovedností různé motivy, témata i části skladeb, vytváří jednoduché doprovody, provádí jednoduché hudební improvizace.

Žák rozpozná v proudu znějící hudby některé hudební nástroje, odliší hudbu vokální, instrumentální a vokálně instrumentální.