Militária

V podsbírce MILITÁRIE je zaevidováno téměř 500 předmětů, více než polovina z nich je zkatalogizována. Nejstarší pocházejí převážně z období husitských válek. Většina byla nalezena na hradu Sión a v blízkém okolí Kutné Hory. Převážně se jedná o hroty šípů a kopí a o ostruhy. Unikátní je železná přilba, železný meč vykládaný mědí z 1. poloviny 15. století a hlaveň krátké bronzové pušky z období kolem roku 1400.

Chladných zbraní je v podsbírce asi 80 kusů - nejvíce je evidováno šavlí, ale nechybí ani kordy, palaše, meče, tesáky, bodla a mačety datované od 14. století do roku 1945.

Palných zbraní je přibližně 75. Zastoupeny jsou pušky terčovnice, kulovnice i brokovnice, puška větrovka i opakovačka a pět pistolí. Datovat je lze od 18. do počátku 20. století.

Do militárií jsou zařazeny součásti vojenského a loveckého vybavení: přilby, prachovnice, patrontašky, kleště na lití kulí, koule odlévané i kamenné, křesadla, ostruhy, třmeny, udidla, podkovy aj.