Nábytek

V podsbírce Nábytek je evidováno přibližně 350 předmětů. K nejstarším patří gotické plátované truhly, k nejmladším kuchyně a obývací pokoj z 50. let 20. století. Cenné jsou soubory lidového malovaného nábytku a cechovních truhel shromažďované pracovníky muzea již od konce 19. století. Předměty jsou dosud evidovány pouze v 1. stupni.