Tiskařské štočky

V osmdesátých letech 20. století byla v rámci sbírky Českého muzea stříbra vyčleněna samostatná podsbírka tiskařských štočků. V současnosti je v ní zařazeno 691 sbírkových předmětů. Většina z nich je již zaevidována ve druhém stupni. Nejstarší štočky pocházejí z 19. století, převážná část ze šedesátých let 20. století.

V podsbírce jsou zastoupeny štočky dřevorytů světců z 19. století a větší množství dřevorytů z knihy J. E. Vocela Pravěk země České z roku 1868. Měděné štočky jsou převážně z knihy A. J. Zavadila a G. J. Laška Památky královského horního města Hory Kutné z roku 1887. Litografické kameny jsou pouze dva - Ex libris kutnohorského básníka K. N. Novotného z druhé čtvrtiny 20. století a „Rozhodnutí městského zastupitelstva“ o udělení různých práv ve městě z konce 19. století. Nejvíce jsou zastoupeny zinkové autotypie zhotovené v šedesátých letech minulého století pro Sborník oblastního muzea v Kutné Hoře a časopis Krásné město.