Dokumentace současnosti

Ilustrační obrázek

Podsbírka dokumentace současnosti byla založena počátkem 80. let minulého století jako dokumentace socialistického vývoje okresu Kutná Hora a jeho podniků. Následně byla podsbírka rozdělena podle signatur na dokumentaci papírovou (sign. DS) a trojrozměrnou (sign. S).

Papírová dokumentace éry socialismu představuje především fotodokumentační sbírku doplněnou propagačními letáky a brožurkami a dalšími drobnými tiskovinami. Rozvržena byla do několika skupin:

 • Anna Kvašová (členka KSČ zavražděná r. 1952)
 • ČKD Kutná Hora
 • ČSTP Kutná Hora
 • Družební styky
 • Kavalier Sázava
 • Kosmos Čáslav
 • Kultura, zdravotnictví, sociální péče a tělovýchova
 • Máje
 • Obchod a služby
 • Pionýři a SSM
 • Pleas Kutná Hora
 • Praga Kutná Hora
 • RD Kaňk
 • Sázavan Zruč na Sázavou
 • SČSP a jiné organizace
 • Triola Kutná Hora
 • ÚNS Kutná Hora
 • Veřejná politická činnost
 • Výstavba okresu
 • Zemědělství
Ilustrační obrázek Ilustrační obrázek

Zvláštní skupinu tvoří fond Vlastějovice, který představuje směs drobných písemností, letáků a tiskovin nasbíraných v bývalém muzeu ve Vlastějovicích.

Pokračování rozvoje této specifické podsbírky nastalo až po roce 2000. Z dříve nasbíraného a nijak evidovaného materiálu došlo k vytvoření několika dalších skupin respektujících především chronologické řazení:

 • 1. světová válka
 • Československá republika
 • 2. světová válka
 • Odboj Uhlířské Janovice
 • Osvobození 1945
 • 1945 až 1989
 • Srpen 1989
 • 1990 a dále
 • Vzniklo rovněž několik věcných skupin:
 • Časopisy (především podnikové tiskoviny)
 • Kroniky a pamětníci (podnikové kroniky a výpovědi pamětníků)
 • Obce (dokumentace podle obcí okresu)
 • Osobnosti
 • Péče o historické jádro Kutné Hory
 • Pivovar Kutná Hora
 • Plakáty (kulturní a společenské akce, divadlo, koncerty, přednášky, ... – nejrozsáhlejší skupina s dalším vnitřním členěním)
 • Školství

Dokumentace trojrozměrných předmětů byla původně rovněž chápána jako dokumentace výrobků socialistických podniků. Jednalo se především o skleněné výrobky Kavalieru Sázava, dále několik výrobků z ČKD a Pragy (Avie) nebo hornické vybavení z Rudných dolů Kaňk, které měly v muzeu na Hrádku svou síň tradic. K rozdělení do věcných skupin došlo opět až po roce 2000:

 • Hasiči
 • Krabičky (obalové materiály s reklamou kutnohorských živnostníků)
 • Odznaky (mimořádná sbírka několika set regionálních odznaků s několika unikáty, např. kutnohorští velocipedisté)
 • Pamětní desky
 • Pivovar Kutná Hora
 • Podniky Kutnohorska
 • Sklo (obalové sklo, především lahve z regionálních pivovarů)
 • Sport
 • Světové války

Podsbírka v současné době obsahuje přes 8000 kusů sbírkových předmětů, které jsou z velké části inventarizovány ve druhém stupni evidence a přístupny v on-line katalogu.

Správce: Bc. Josef Kremla