Ukázky restaurovaných předmětů

Kolovrat s horizontální osou, inventární číslo E/88

Podsbírka: Etnografie

Kolovrat s horizontální osou, Čechy, 19. století

Inventární číslo: E/88

Restauroval:TRITON – restaurátorský ateliér, restaurátor Petr Procházka

Cena: 19 200,- Kč

Restaurováno v roce: 2017

Mědlice - potěračka, inventární číslo E/472

Podsbírka: Etnografie

Mědlice – potěračka - sloužila ke stírání pazdeří, Čechy, 1852

Inventární číslo: E/470

Restauroval: Tomáš Král

Cena: 4 426,- Kč

Restaurováno v roce: 2017

Kolovrat, inventární číslo E/77

Podsbírka: Etnografie

Kolovrat se stojmou osou, Čechy

Inventární číslo: E/77

Restaurovali: Petr Hampl, ak. mal. a Petr Procházka

Cena: 12 000,- Kč

Restaurováno v roce: 2016

Přeslice s kuželem, inventární číslo E/62

Podsbírka: Etnografie

Stojánková přeslice s kuželen, Čechy

Inventární číslo: E/62

Restaurovali: Petr Hampl, ak. mal. a Petr Procházka

Cena: 7 000,- Kč

Restaurováno v roce: 2016

Bubnová máselnice, přírůstkové číslo 94/85

Podsbírka: Etnografie

Bubnová máselnice, 19. až 1. polovina 20. století

Přírůstkové číslo: 94/85

Restaurovali: Petr Hampl, ak. mal., Jan Dolejšek a Petr Procházka

Cena: 14 500,- Kč

Restaurováno v roce: 2016