Ukázky restaurovaných předmětů

Jan Nepomucký z Komenského náměstí čp. 71

Podsbírka: Kamenné prvky

Jan Nepomucký z Komenského náměstí čp. 71

Přírůstkové číslo: 2371/80

Restaurovali: Mgr. art. Jakub Ďoubal, Ph.D. a MgA. Lukáš Brotánek

Restaurátorská zpráva: č. X9/347

Cena: 139 150,- Kč

Restaurováno v roce: 2017

Plastiky rytířů – štítonošů z chrámu sv. Barbory, kolem 1888 – 2 kusy

Podsbírka: Kamenné prvky

Přírůstkové číslo 86/2015

Restaurovali: Mgr. art. Jakub Ďoubal, Ph.D. a Aneta Kokstejnová

Restaurátorská zpráva č. X9/284

Cena: 21.850,- Kč

Restaurováno v roce: 2014

Pamětní deska z pomníku Františka Josefa I., přír. č. 52/2013

Podsbírka: Kamenné prvky

1888

Restauroval: Mgr. art. Jakub Ďoubal, PhD.

Rest. zpráva č. X9/246

Cena: 10.350,- Kč

Restaurováno v roce: 2013

Barokní plastika světice, přír. č. 2369/80

Podsbírka: Kamenné prvky

Restaurovala: BcA.Dana Macounová

Rest. zpráva č. X9/245

Cena: 30.000,- Kč

Restaurováno v roce: 2013

Andělé s nápisovou páskou, přírůstkové číslo 1818/80 a 1861/80

Podsbírka: Kamenné prvky

Andělé s nápisovou páskou z osového pilíře chrámu svaté Panny Barbory v Kutné Hoře

Pískovec, barokní kopie – 3 kusy

Přírůstkové číslo 1818/80 a 1861/80

Restauroval Mgr. Art. Jakub Ďoubal

Restaurováno v roce: 2011

Plastika svaté Barbory, přírůstkové číslo 2364/80

Podsbírka: Kamenné prvky

Pískovec, 2. třetina 18. století

Zároveň restaurátoři zhotovili sádrovou ideální rekonstrukci sochy

Přírůstkové číslo 2364/80

Restaurovala Pavla Sabová a Mgr. Art. Jakub Ďoubal

Restaurováno v roce: 2011

Náhrobník Jana Firšice z Nabdína, přírůstkové číslo 2359/80

Podsbírka: Kamenné prvky

Pískovec, 1617

Přírůstkové číslo 2359/80

Restauroval Mgr. Art. Jakub Ďoubal

Restaurováno v roce: 2011

Blok s plastickou výzdobou točenice, přírůstkové číslo 1824/80

Podsbírka: Kamenné prvky

Blok s plastickou výzdobou točenice z Vlašského dvora v Kutné Hoře

Opuka, počátek 15. století

Přírůstkové číslo 1824/80

Restauroval Mgr. Art. Jakub Ďoubal

Restaurováno v roce: 2010

Římsa s figurální výzdobou, přírůstkové číslo 2344/80

Podsbírka: Kamenné prvky

Římsa s figurální výzdobou z průčelí Kamenného domu v Kutné Hoře

Pískovec, konec 15. století – 7 kusů

Přírůstkové číslo 2344/80

Restauroval Mgr. Art. Jakub Ďoubal

Restaurováno v roce: 2010

Náhrobník Mladoty ze Solopysk a Studenecké z Pašiněvsi, 1666

Podsbírka: Kamenné prvky

Přírůstkové číslo 2359/80

Restauroval Mgr. Art. Jakub Ďoubal

Restaurováno v roce: 2009