Ukázky restaurovaných předmětů

Mapa toku Labe v okolí Veletova, 1712

Podsbírka: Mapy a plány

Inventární číslo A 79

Restaurovala Irena Homolová

Restaurováno v roce: 2009

Mapa pozemků obce Neškaredice, 2. polovina 16. století

Podsbírka: Mapy a plány

Inventární číslo A 86

Restaurovala Danica Čulenová

Restaurováno v roce: 2009

Mapa Turkaňského rudného pásma, 1665

Podsbírka: Mapy a plány

Inventární číslo A 97

Restaurovala Iva Lukešová

Restaurováno v roce: 2009

Dva plány kutnohorské radnice, která shořela při požáru města roku 1770

Podsbírka: Mapy a plány

Inventární číslo A 121 a A 122

Restaurovala BcA. Michaela Kudová

Restaurováno v roce: 2009