Ukázky restaurovaných předmětů

Havíř v slavnostním kroji, polychromovaná sádra, autor Jan Kirš, 1904

Podsbírka: Modely a kopie

Evidenční číslo X1/3

Restaurovala: BcA. Petra Zítková

Restaurátorská zpráva č. X9/324

Cena: 0,- Kč

Restaurováno v roce: 2016

Vlašský dvůr v Kutné Hoře, inventární číslo MK 20

Podsbírka: Modely a kopie

Model – papír, karton a dřevo, Jan Kraus, 1861

Restauroval TRITON – restaurátorský ateliér

Restaurováno v roce: 2011

Průčelí Kamenného domu v Kutné Hoře, inventární číslo MK3

Podsbírka: Modely a kopie

Dřevořez, Jan Kraus, před rokem 1888

Restauroval TRITON – restaurátorský ateliér

Restaurováno v roce: 2011

Plastika havíře, autor Jan Kirš, 1913, polychromovaná sádra

Podsbírka: Modely a kopie

Přírůstkové číslo 5591/80

Restauroval Mgr. Art. Jakub Ďoubal

Restaurováno v roce: 2009