Ukázky restaurovaných předmětů

Pozůstalost Josefa Kajetána Tyla

Podsbírka: Písemnosti a tisky

Inventární čísla AR 418 až AR 422 a AR 424

Restaurovala Markéta Kropáčková

Restaurováno v roce: 2009

Letáky Antonína Kmínka

Podsbírka: Písemnosti a tisky

Inventární čísla AR 1077 až AR 1088

Restaurovala Markéta Kropáčková

Restaurováno v roce: 2009

Diplomy Jana Erazima Wocela

Podsbírka: Písemnosti a tisky

Inventární čísla AR 68 až AR 75, AR 120 až AR 125, AR 130, AR 131 a AR 333

Restaurovala Mgr. Kateřina Ďoubalová

Restaurováno v roce: 2009

Pergamenová listina, inventární číslo AR 30

Podsbírka: Písemnosti a tisky

Jmenování Jana Erazima Wocela čestným konzervátorem hlavního města Prahy, Vídeň 30. června 1854

Restaurovala : Jana Náprstková

Restaurováno v roce: 2008

Pergamenová listina, inventární číslo AR 302

Podsbírka: Písemnosti a tisky

Výuční list v umění kuchařském, Praha 1700

Restaurovala : Jana Náprstková

Restaurováno v roce: 2005

Pergamenová listina, inventární číslo AR 301

Podsbírka: Písemnosti a tisky

Výuční list v umění kuchařském, Praha 1689

Restaurovala : Jana Náprstková

Restaurováno v roce: 2005

Pergamenová listina, inventární číslo AR 300

Podsbírka: Písemnosti a tisky

List kominických mistrů, Praha 1752

restaurovala : Jana Náprstková

Restaurováno v roce: 2005