Ukázky restaurovaných předmětů

Pánská vesta, inventární číslo H/77

Podsbírka: Textil a oděvy

Pánská vesta z krémově bílého taftu,
rozhraní 18. a 19. století

TRITON - restaurátorský ateliér - restaurovala: Hana Juránková

Restaurováno v roce: 2005

Kasule, inventární číslo H/152

Podsbírka: Textil a oděvy

Barokní kasule z kostela sv. Jakuba v Kutné Hoře,
polovina 17. století

TRITON - restaurátorský ateliér - restaurovala: Hana Juránková

Restaurováno v roce: 2005

Pražské groše Jana Lucemburského - Mišpulky

Podsbírka: Numismatika

72 mincí nalezených roku 1934 v Kutné Hoře v místě zvaném Mišpulky, dochovalo se 55, z toho roku 2004 zrestaurováno 49.

restaurátor Jiří Smíšek, Praha

Restaurováno v roce: 2004

Stránky