Aktuality a tiskové zprávy

Návštěvnost v říjnu 2011

Celková návštěvnost expozičních okruhů a výstav Českého muzea stříbra v říjnu 2011:

Hrádek10 389
Kamenný dům1 200
Tylův dům530
Celkem12 119

Den Středočeského kraje 28.10.2011 v Českém muzeu stříbra v Kutné Hoře

V letošním roce Den Středočeského kraje přilákal do Českého muzea stříbra na 2658 návštěvníků. Za symbolické vstupné 1,- Kč byly zpřístupněny objekty Hrádek, Kamenný dům a Tylův památník včetně výstav. Pro návštěvníky byla uspořádána výstava “Co nového v muzeu“, která představila nové sbírkové předměty muzea, získané v roce 2011. Prohlídku muzea obohatil zábavný program s historickou tématikou, který přinesl potěšení jak dospělým, tak i dětem. Pro nejmenší návštěvníky byly připraveny kostky s havířskou tématikou, pro ty starší puzzle. Dále byly připraveny historické kvízy: „Poznej umělecký sloh“ a „Co je co“. Mnozí návštěvníci si nenechali ujít příležitost vyzkoušet si psaní renesančního písma husím brkem.

Celý den v muzeu vládla příjemně soutěživá atmosféra a kromě nově nabytých vědomostí si návštěvníci odnesli i řadu drobných cen.

Přehled návštěvnosti:

Hrádek1 760
Kamenný dům511
Tylův dům387
Celkem2 658

Den Středočeského kraje v Českém muzeu stříbra

Srdečně Vás zveme na Den Středočeského kraje, konaný tradičně 28. října:
V objektu Hrádek:
za symbolické vstupné 1,- Kč prohlídka stálých expozic „MĚSTO STŘÍBRA“ a „CESTA STŘÍBRA“ včetně výstav: „Půlstoletí Městské památkové rezervace Kutná Hora (1961-2011)“ a „Co nového v muzeu“ (nové sbírkové předměty ČMS získané v roce 2011)
Doprovodný zábavný program: „Putování časem“ (pro malé i velké návštěvníky)
14.00 - komentovaná prohlídka s PhDr. A. Pospíšilem výstavou „Půlstoletí Městské rezervace Kutná Hora“.

V objektu Kamenný dům:
za symbolické vstupné 1,- Kč prohlídka stálých expozic „KRÁLOVSKÉ HORNÍ MĚSTO – MĚŠŤANSKÁ KULTURA A ŽIVOT V 17. – 19. STOLETÍ a LAPIDÁRIUM (sklepních prostor Kamenného domu) včetně výstavy „Kutnohorská fajáns“

V objektu Tylův památník:
za symbolické vstupné 1,- Kč prohlídka stálých expozic: „ J. K. TYL“ a „KUTNOHORSKÉ PODZEMÍ A JEHO PRŮZKUM“ včetně výstavy „Krása starých školních obrazů“

Návštěvnost v září 2011

Celková návštěvnost expozičních okruhů a výstav Českého muzea stříbra v září 2011:

Hrádek12 546
Kamenný dům1 639
Tylův dům696
Celkem14 881

Cena Český permon 2011 pro Královské stříbření Kutné Hory

V sobotu 17.září 2011 bylo občanskému sdružení Stříbrná Kutná Hora předáno významné celostátní ocenění - Cena Český permon 2011.
Na slavnostním shromáždění, konaném v kostele sv.Vavřince v hornickém městě Chodově v rámci 15. Setkání hornických měst a obcí České republiky převzala cenu Český permon v 1.kategorii - Hornický folklór předsedkyně výboru sdružení, ředitelka Českého muzea stříbra v Kutné Hoře PhDr.Světlana Hrabánková, která je zároveň v jedné osobě i iniciátorkou, hlavní pořadatelkou, produkční i scénáristkou této slavnosti. Díky Královskému stříbření, které letos oslavilo dvacetileté jubileum a které se postupně stalo nejvýpravnější a nejkvalitnější akcí svého druhu v České republice, ožívají každým rokem staré hornické zvyky a sláva středověké Kutné Hory, královského horního města.
Cenu Český permon v rámci České republiky udílí Hornické konsilium od r. 2004 a to 1x ročně v pěti kategoriích osobnostem nebo institucím, které se významně zasloužily o rozvoj hornických tradic.
Významné ocenění předával dr. Hrabánkové Perkmistr SHH Ing. Miroslav Šťastný a výkonný tajemník SHH Ing.Pavel David. Celá slavnost se odehrála ve slavnostní a srdečné atmosféře. Mnozí ze zúčastněných přicházeli dr. Hrabánkové osobně gratulovat a vyjadřovali své krásné dojmy z návštěvy Královského stříbření a Kutné Hory i potěšení, že cenu získala právě slavnost připomínající nejstarší hornické tradice a historii města, které je pro české hornictví a hutnictví neopominutelným pojmem a symbolem slávy.
Zároveň však litovali, že představitelé Kutné Hory samotné, jako v podstatě nejslavnějšího hornického města, poněkud zapomínají na své hornické kořeny a doposud nenašli cestu mezi ostatní hornická města a jejich tradiční aktivity.
Cenu Český permon při tom získalo město Kutná Hora nepřímo již podruhé. V kategorii Záchrana hornických památek přebrala tuto cenu v r. 2008 dr. Hrabánková pro České muzeum stříbra Kutná Hora.

Nezvaný návštěvník Kamenného domu

V ranních hodinách 15. září 2011 navštívil expozici v Kamenném domě nezvaný návštěvník. Při ranním úklidu ho objevila zaměstnankyně muzea, která okamžitě přivolala odborné pracovníky muzea. Ti nezvaného, ale velmi milého návštěvníka odchytili a pustili zpět na svobodu. Návštěvníkem totiž byl malý netopýr ušatý (Plecotus auritus) nebo dlouhouchý (Plecotus austriacus).

České muzeum stříbra přivítalo 100 000. návštěvníky

Dne 13. září v 11. hodin jako 100 000. návštěvníci v roce 2011 vstoupili do objektů Českého muzea stříbra manželé Petr a Marcela Škorničkovi ze Strnice, vesničky ležící u Mladé Boleslavi. Cenu, kterou muzeum pro 100 000. návštěvníka připravilo, předala náměstkyně hejtmana Středočeského kraje Ing. Zuzana Moravčíková a za ČMS ředitelka muzea PhDr. Světlana Hrabánková. Výherci získali dárkový balíček a glejt opravňující k mimořádné prohlídce všech expozic ČMS.
Manželé Škorníčkovi cestují velmi rádi a často. Jak sami prozradili, Kutnou Horu navštívili již podruhé. Vloni si prohlédli již expozici na Hrádku I. okruh „Město stříbra“ a v letošním roce si naplánovali prohlídku II. okruhu „Cesta stříbra“.
Kutná Hora se jim líbí a jistě se do ní znovu vrátí na prohlídky dalších památek a zajímavostí.

Dny evropského dědictví v Českém muzeu stříbra 2011

V letošním roce v rámci dnů EHD 10. a 11. září 2011 otevřelo České muzeum stříbra své expozice za snížené či symbolické vstupné. Návštěvníci si tak mohli prohlédnout Hrádek – stálou expozici I. okruh – „Město stříbra“ spolu s výstavami „ Královské stříbření – návraty do Kutné Hory lucemburské“ a „Půlstoletí Městské památkové rezervace Kutná Hora 1961 – 2011“. Právě 50. výročí vzniku Městské památkové rezervace Kutná Hora připomněl v sobotu odpoledne na komentované prohlídce autor výstavy PhDr. Aleš Pospíšil.
Za zvýhodněné vstupné byly dále zpřístupněny stálé expozice
v Kamenném domě – "Královské horní město – měšťanská kultura a život v 17. – 19. století" a „Lapidárium“ společně s celoroční výstavou "Kutnohorská fajáns".
V Tylově památníku se návštěvníkům EHD otevřely stálé expozice “J.K. Tyl“ a “Kutnohorské podzemí a jeho průzkum“ včetně právě probíhající výstavy "Krása starých školních obrazů".
Během dnů EHD tak využilo nabídky Českého muzea stříbra celkem 2640 návštěvníků.
Přehled návštěvnosti podle objektů:

Hrádek
sobota – 903 osob
neděle - 537 osob

Kamenný dům
sobota - 461 osob
neděle - 343 osob

Tylův památník
sobota - 396 osob
neděle zavřeno

Za ČMS Mgr. Kateřina Vavrušková (PR pracovník)

Slavnostní zahájení výstavy „Půlstoletí Městské památkové rezervace Kutná Hora

Půlstoletí existence Městské památkové rezervace Kutná Hora (1961 – 2011) připomíná výstava, která byla slavnostně zahájena 8. září 2011 v Českém muzeu stříbra na Hrádku. Výstavu zahájila ředitelka nadace „Kutná Hora – památka UNESCO“ Dagmar Fundová spolu s ředitelkou Českého muzea stříbra PhDr. Světlanou Hrabánkovou. Padesáté výročí MPR Kutná Hora dále vzpomněl ředitel územního odborného pracoviště NPÚ Praha Ing. arch. Vojtěch Láska a hosty výstavou provedl organizátor oslav 50. výročí MPR Kutná Hora a autor výstavy PhDr. Aleš Pospíšil. Výstava je součástí projektu, který si klade za cíl připomenout, jak se v tomto období město proměnilo a jaké události měly zásadní vliv pro zachování rezervace. Významné výročí připomene i cyklus seminářů, odborné kolokvium a doprovodný program, zaměřený na obnovu města a jeho památek za uplynulé půlstoletí. Termíny těchto programů naleznete na stránkách www.nadaceunescokh.cz.

100 000. návštěvník zavítá do Českého muzea stříbra

Příští týden v úterý by mělo České muzea stříbra přivítat stotisícího návštěvníka svých objektů v roce 2011 (expozice, výstavy a informační centrum). Pro šťastného návštěvníka je připraven pamětní certifikát spolu s hodnotnými cenami, které předají výherci náměstkyně hejtmana Středočeského kraje Ing. Zuzana Moravčíková a ředitelka muzea PhDr. Světlana Hrabánková. Budeme rádi, když tuto událost oslavíte s námi.

Stránky