Aktuality a tiskové zprávy

XVIII. Královské stříbření Kutné Hory

Již po osmnácté do Kutné Hory zavítal o víkendu 20. - 21. června král Václav IV. se svým dvorem. Bývalé královské horní město Kutná Hora tak opět ožilo středověkem. V sobotu dopoledne uvítali „Horníci“, tj. středověcí měšťané Kutné Hory i všichni diváci krále s jeho doprovodem u chrámu sv. Panny Barbory. Velký slavnostní průvod potom tradičně zamířil přes historické centrum města do hlavního programového prostoru v parku pod Vlašským dvorem. Krále uvítal královský rychtář, mincmistr, zástupci havířských i mincířských cechů, měšťané, šlechta a rytířstvo mu složilo holdy. Pokračující bohatý program doprovázela atmosféra stylového historického jarmarku. Královské stříbření Kutné Hory si nenechali ujít především milovníci historie, kromě věrných každoročních návštěvníků přihlížejících ději většinou již ve svých vlastních dobových kostýmech, zavítaly na stříbření i stovky nových diváků, kteří byli překvapeni bohatostí programu, kvalitou výpravy a neopakovatelnou atmosférou. Letošní stříbření hostilo řadu významných osobností z Čech: „relaxačně“ se do sobotního programu stříbření zapojil hejtman Středočeského kraje MUDr. David Rath se svou tiskovou mluvčí paní Berill Maschekovou, na nedělní program přijela do Kutné Hory řada delegátů, kteří se původně zúčastňovali 13. setkání hornických měst a obcí v Jihlavě, nechyběla ani náměstkyně hejtmana Ing. Z.Moravčíková, zástupci Těžební unie a mnoho dalších. Ze zahraničí lze zmínit hosty např. z partnerského města Ringstadtu v Dánsku, zástupce Nizozemského Haarlemu, nebo delegaci z německého hornického města Eislebenu. Bohatá byla účast i zástupců různých médií- především Česká televize, Radio - Sloboda z Ruska a řada dalších novinářů a fotografů.
Deštivé a nevlídné počasí, které panovalo nad většinou území republiky se jakoby zázrakem Kutné Hoře vyhnulo. Naopak, určité ochlazení oproti minulým ročníkům nepochybně mělo vliv i na citelný nárůst návštěvnosti akce. XVIII. Královského stříbření se zúčastnilo téměř 7.500 platících návštěvníků, více než 3.000 dětí od 0 do 7mi let (kostýmovaných do 10ti let), téměř 450 oficiálních hostů, přes 250 smluvních účinkujících,
více než 240 trhovců a samozřejmě další „nepodchycení“ diváci. Tradiční historická slavnost Kutné Hory tak skutečně důstojně oslavila své „osmnácté narozeniny“.

Hornická města 2009

V týdnu od 1. do 5. června 2009 se na Gymnáziu Jiřího Ortena v Kutné Hoře uskutečnil již čtvrtý ročník projektu Hornická města. Zatímco do kutnohorského gymnázia zavítala polovina kvarty B z Gymnázia Jihlava a polovina kvarty B z Gymnázia Příbram, tak naši kvartáni odjeli po půlkách zase do Jihlavy a Příbrami.
V úterý 2. června si studenti v odpoledních hodinách přišli prohlédnout expozici Českého muzea stříbra na Hrádku nazvanou Cesta stříbra. Historik muzea Bc. Josef Kremla je provedl po známém okruhu s dolem, zaměřil se přitom na prohloubení elementárních znalostí z dějin dolování, které všichni studenti znají z domovských měst, o specifika kutnohorského revíru.
Ve čtvrtek 4. června se do projektu zapojila hned trojice odborných pracovníku Českého muzea stříbra geoložka RNDr. Jana Králová, historik Bc. Josef Kremla a muzejní pedagožka Stanislava Doležalová, DiS. Během dvou dvouhodinových workshopů si studenti zopakovali všechny své znalosti z dějin dolování v kutnohorském revíru, zpracování vytěžené rudy a ražby mincí v kutnohorské mincovně ve Vlašském dvoře. Studentky a studenti se rozdělili do dvojic tak, aby spolu nepracovali studenti ze stejné školy. Pro všechny páry bylo připraveny tři série úkolů, přičemž posloupnost otázek kopírovala pracovní proces ve středověké Kutné Hoře. Pracovníci ČMS obcházeli jednotlivé dvojice, aby studentům vysvětlovali, radili, pomáhali s řešením úkolů nebo jen kontrolovali bez problémů zvládnuté úkoly.
Studenti si naopak měli možnost ohmatat některé artefakty ze sbírek muzea nebo určovat originální středověké mince. Při řešení některých úkolů jim nestačilo pouze znát základní historická fakta, ale museli je propojit do logických úvah, aby byli schopni své odpovědi i vysvětlit a obhájit.
Další a podrobnější informace naleznete přímo na webu GJO.

Josef Kremla

Nová expozice Českého muzea stříbra

Dne 22. května 2009 byla v rámci V. muzejní noci otevřena nová stálá expozice Českého muzea stříbra v Kutné Hoře nazvaná Kutnohorské podzemí a jeho průzkum.
Expozice přibližuje návštěvníkům nejdůležitější a nejzajímavější objevy speleologického průzkumu na území města Kutné Hory v posledních dvou desetiletích. Působivé fotografie, ukázky mapové dokumentace, archeologické nálezy i geologické vzorky originálním způsobem začlenil do jednotného rámce výtvarník Miroslav Žálek. Texty autorky scénáře RNDr. Jany Králové, muzejní geoložky a amatérské speleoložky, i přes svou stručnost podávají všechny základní informace o jednotlivých lokalitách.
Expozice seznamuje návštěvníky s místy, která jsou široké veřejnosti nepřístupná. Díky usilovné objevitelské a dokumentační práci členů České speleologické společnosti může však každý nahlédnout do tajemného podzemí bývalých Rudných dolů Kaňk, velkých propadlin na Turkaňském pásmu, důlních děl v údolí Bylanky nebo muzejního dolu na Oselském pásmu.
Kutnohorské podzemí můžete navštívit v Tylově domě během celé sezóny od úterý do soboty mezi 10.00 a 16.00.

České muzeum stříbra získalo ocenění

V letošním roce vyhlásila Česká centrála cestovního ruchu CzechTourism soutěž “Ceny Kudy z nudy 2009“, které se rovněž zúčastnilo i České muzeum stříbra. V rámci soutěže byly hodnoceny na portále www.kudyznudy.cz nejlepší turistické nabídky daných objektů. V pátek dne 22. května proběhlo jednání odborné poroty, která z aktivit nominovaných do soutěže vybrala ty nejlepší. V každé z 29 kategorií byly vyhodnoceny vždy tři nejlepší nabídky. České muzeum stříbra v Kutné Hoře se ve své kategorii (Výletní tipy - v okolí Prahy) za aktivitu - „jedinečná možnost poznat středověký důl“ umístilo mezi třemi nejúspěšnejšími.
Cenu České muzeum stříbra převezeme dne 17. června 2009 na Fórum cestovního ruchu pořádaném agenturou CzechTourism v Praze.

Mgr. Kateřina Vobořilová

V. Muzejní noc v Českém muzeu stříbra

V pátek 22. května uspořádalo České muzeum stříbra již V. Muzejní noc s názvem „Noční putování historií Kutné Hory“. Tradičně byly od 20.00 do 24.00 hodiny zdarma otevřeny všechny objekty ČMS – Hrádek, Kamenný dům a Tylův památník. K vidění nebyly pouze tradiční prohlídkové okruhy, ale mimořádně byly zpřístupněny i prostory mimo expozice. Na Hrádku byla pro mnoho návštěvníků překvapením muzejní knihovna, která obsahuje řadu zajímavých knižních fondů, obzvláště fond vážící se k historii kutnohorského regionu. Veřejnost ji může využívat již řadu let, přesto o ní mnoho našich spoluobčanů nevědělo. V Kamenném domě byl zpřístupněn balkón, který nabízel překrásný pohled na noční město.
Návštěvníky večerní prohlídkou provedli průvodci v dobových kostýmech a nechyběl ani zábavný program. Na Hrádku byly připraveny společenské hry, a tak někteří s určitou nostalgií opět usedli např. ke hře “Člověče nezlob se“ . V Kamenném domě si mohli příchozí ověřit své znalosti při soutěžích “V kuchyni našich předků“ a v každou hodinu zazněl koncert "Houslové skladby českých klasiků". V Tylově památníku pro loňský zájem zazněl opět dobový zvukový záznam české hymny v podání Emy Destinnové. Poprvé byla otevřená nová expozice “ Podzemí Kutné Hory a jeho průzkum“. Poutavého nočního putování se zúčastnilo na Hrádku 458, v Kamenném domě 363 a v Tylově památníku 206 návštěvníků.
V. Muzejní noc přilákala do Českého muzea stříbra opět více návštěvníků než v minulém roce. Zatímco v roce 2008 přivítalo České muzeum stříbra 868 nočních hostů, v letošním roce v rámci této akce se zvýšila návštěvnost na 1027.

Mgr. Kateřina Vobořilová

Stonožková Kutná Hora

Kutná Hora v pátek 15. května ožila stovkami žáků a studentů z celé České republiky. U příležitosti návštěvy paní Běly Gran Jansen – zakladatelky nadace Stonožka – uspořádalo Gymnázium Jiřího Ortena pod záštitou zastupitelstva města celodenní program Stonožková Kutná Hora. Na 1500 žáků z 33 škol čekala v doprovodu domácích studentů zajímavá prohlídka města, kterou u významných památek doplňovaly písně a scénky.

Na nádvoří Hrádku vítala mladé návštěvníky píseň „Já jsem z Kutné Hory koudelníkův syn“, kterou jim nejprve předzpívalo devět studentek a studentů, aby si ji následně zanotovali všichni spolu.

Během dne pak vybrané skupinky studentů vybírali peníze na humanitární hnutí Stonožka, na které se v Kutné Hoře vybralo 32.000,- Kč. Podrobnější informace včetně rozsáhlé fotogalerie naleznete na webových stránkách Gymnázia Jiřího Ortena.

Josef Kremla

Malí ministranti v muzeu

Od pátku 24. do neděle 26. dubna probíhalo v Kutné Hoře setkání ministrantů z celé královéhradecké diecéze. V sobotu odpoledne našla skupinka 30 z nich své útočiště i u nás v Českém muzeu stříbra na Hrádku, kde jsme pro ně připravili vzdělávací program na téma „Kutná Hora a její hornická tradice“. V rámci speciální prohlídky složené z části I. i II. prohlídkového okruhu se mladí zájemci dozvěděli především základní údaje o starých hornických, hutnických a mincovních činnostech. Celá řada otázek v průběhu prohlídky byla pro nás důkazem jejich skutečného zájmu a ne pouze splněnou povinností školního výletu. Při závěrečném posezení přímo uprostřed stylizované havířské osady prošla chlapcům rukama celá řada dobových artefaktů. Měli možnost porovnat váhu rudy a běžné horniny nebo struskovacího střepu před a po použití mistrem prubířem, nahlédnout do knihy o prubířství Lazara Erckera z roku 1574 nebo do „Starých pamětí kutnohorských“ od místního jezuity Jana Kořínka z roku 1675.

Josef Kremla

Fotogalerie na stránkách Farnosti Kutná Hora

Mezinárodní den památek

U příležitosti Mezinárodního dne památek a historických sídel budou v sobotu 18.dubna 2009 otevřeny expozice Českého muzea stříbra v Kamenném domě a v Tylově památníku pro všechny návštěvníky zdarma.

Prezentace na veletrhu Regiony ČR 2009

České muzeum stříbra v Kutné Hoře se ve dnech 13. - 15. února 2009 prezentovalo na veletrhu Regiony ČR 2009 v Lysé nad Labem. Jednalo se již o 9. ročník společné výstavy měst, obcí, mikroregionů a podnikatelů České republiky. V letošním roce se kutnohorské muzeum účastnilo veletrhu poprvé, a to úspěšně. Návštěvníci získali nejen přehled o akcích pořádaných ČMS, ale i o kulturním dění v Kutné Hoře. O stánek Českého muzea stříbra byl takový zájem, že bylo rozdáno více než 2000 propagačních letáků.
Kateřina Vobořilová

Mezinárodní exkurze geologů a horníků

Mezinárodní exkurze geologů a horníků proběhla dne 9. září 2005 na Hrádku v budově ČMS v Kutné Hoře. Celkem Hrádek navštívilo 20 účastníků právě probíhajícího 8. mezinárodního hornického sympozia v Mostě.
Německá skupina vedená Dr. Wilfriedem Ließmannem z Göttingenu navázala družbu s muzeem v Kutné Hoře již v červnu 2005. Tehdy Dr. Ließmann spolu s kolegy poprvé navštívil naše muzeum a byla naplánována příští návštěva na září. V pátek 9. září skupina navštívila budovu Hrádku a středověký důl, poté proběhla krátká diskuze vedená p. Bedřichem Matuškou (bývalým pracovníkem Rudných dolů Kaňk a dnešním průvodcem muzea). Na programu byla prohlídka města, chrámu sv. Barbory , Kostnice a netradičně zavítali účastníci i do bývalého Rudného závodu na Kaňk. Geolgům a horníkům se v Kutné Hoře velmi zalíbilo, a protože si zdaleka neprohlédli vše, plánují návštěvu i na příští rok.

Stránky