Aktuality a tiskové zprávy

Mezinárodní geologický seminář

České muzeum stříbra a Muzeum Říčany ve spolupráci s Asociací muzeí a galérií pořádají ve dnech 26. - 30. května 2014 Mezinárodní geologický seminář. Seminář geologů muzeí České a Slovenské republiky je již tradiční mezinárodní akce, na níž se každoročně setkávají pracovníci a příznivci muzeí, aby si vyměnili své zkušenosti a seznámili se s terénem v různých částech našich republik. Nedílnou součástí akce je samozřejmě návštěva expozic pořádajících muzeí, ale hlavní program se odehraje jako vždy v terénu. Pro téměř padesátku geologů je připravena návštěva šestnácti lokalit Říčanska (lomy Žernovka, Menčice, Brník a další), Kolínska (Nová Ves, Bořetice, Doubravčany) a Kutnohorska a Čáslavska (Markovice, Starkoč, Vlastějovice).

Interaktivní program Za tajemstvím verpánku přilákal žáky ZŠ T.G.M.

Za tajemstvím verpánku se mohou během letošní sezóny vydat děti do Kamenného domu, kde České muzeum stříbra připravilo výstavu - Ševcovské řemeslo. Děti si zábavnou formou dozví, jaké boty nosili naši předci v dávných dobách, nebo jak kdysi taková bota pod rukama šikovných ševců vznikala. V rámci interaktivního programu si děti mohou navrhnout reklamní plakát na svou „Ševcovskou dílnu“ či dokonce vyrobit sandálku. Na závěr každý účastník za své dovednosti získává výuční list.

Tuto šanci si nenechali ujít žáci z družiny při základní škole T.G.M. z Kutné Hory, kteří na Kamenný dům zavítali ve dnech 7. a 14. května. Jak si na programu vedli, prozrazují fotografie.

Fotogalerie

Noc literatury 2014 na Hrádku

Ve středu 14. května se České muzeum stříbra zapojilo do mezinárodního projektu Noc literatury, který v Kutné Hoře zaštiťovala Městská knihovna. Návštěvníci – posluchači si měli možnost v muzeu vychutnat ukázku z díla Paola Giordana TĚLO v mistrovském podání pana Jana Vlasáka, rodáka z nedalekých Vrdů u Čáslavi, filmového a divadelního herce, člena souboru Městských divadel pražských.

Paolo Giordano (nar. 1982 v Turíně) je povoláním fyzik, ale již svým prvním románem Osamělost prvočísel zaujal široké čtenářské publikum. Ve svém druhém románu Tělo, ze kterého byla i naše včerejší ukázka, vykresluje osudy jednotlivců, které svede dohromady válka. Již oficiální anotace knihy: „Poušť, vítr a prach. Nezkušení nováčci, ostřílení mazáci, cynický lékař. Předsunutá operační základna v Gulistanu, provincie Faráh, jihozápadní část Afghánistánu. A daleko v zázemí hlavní štáb, který vede válku, v níž životy jednotlivců nehrají roli.“ nenechá nikoho na pochybách, že se jedná o další z řady protiválečných literárních děl – bohužel stále aktuálních a stále potřebných.

Četba ukázky probíhala každou celou hodinu od 18. do 22. hodiny, tedy celkem pětkrát. Účast posluchačů byla nakonec nad očekávání vysoká – 52 (11 + 7 + 17 + 14 + 3). To, jen pro srovnání, představuje téměř polovinu všech účastníků loňského ročníku.

V hlavní pořádající instituci – Městské knihovně Kutná Hora – četl pan Miloslav Mejzlík z knihy rakouského romanopisce Arno Geigera Starý král ve vyhnanství (48 posluchačů). Dále se do projektu spolu s muzeem zapojil GASK, kde četla Martina Preissová ukázku norské autorky Linn Ullmannové Než usneš (40 posluchačů) a knihkupectví Kosmas, ve kterém Václav Veselý předčítal z knihy Vražda na Hallandovi dánské spisovatelky Pii Juulové (37 posluchačů). Celkem se tedy již třetího ročníku Noci literatury v Kutné Hoře zúčastnilo 177 posluchačů.

Závěrem jedna zajímavost – celý projekt Noci literatury je původně český nápad, který se letos uskutečnil již po osmé. Přináší ukázky děl přeložených v aktuálním nebo předchozím roce a na jejich výběru se podílí naše ambasády a česká kulturní centra. V České republice se letos do projektu zapojilo 23 měst. Zároveň s námi se četlo i v dalších 18 evropských zemí, Izraeli a Brazílii.

Josef Kremla, ČMS

Fotogalerie

Prezentace v informačním centru agentury CzechTourism

Dne 9. května se České muzeum stříbra účastnilo prezentace Kutné Hory v informačním centru agentury CzechTourism na Staroměstském náměstí v Praze. Pobočky agentury poskytují v místě svého působení úplný informační servis o všech regionech v České republice. Dále agentura CzechTourism nabízí možnost prezentace jednotlivým turistickým destinacím ve svých informačních centrech. Tuto nabídku přijali i zástupci památkových objektů z Kutné Hory pod záštitou Průvodcovské služby Kutná Hora s.r.o. , která „Dny Kutné Hory“ v Praze zrealizovala již poněkolikáté. Návštěvníci kteří zavítali do Prahy, se tak zároveň mohli dozvědět i o turistických zajímavostech, které nabízí Kutná Hora. Někteří - obzvláště turisté z daleka - objevili nový a jistě zajímavý tip na příští výlet.

Památkový inspektor v Českém muzeu stříbra

V pátek 4. dubna 2014 navštívil expozice Českého muzea stříbra na Hrádku Památkový inspektor televize Nova, redaktor Martin Šnajdr. Muzeum bylo oceněno zlatou medailí.

České muzeum stříbra na veletrhu Holiday World

Ve dnech 19. – 20. února 2014 se České muzeum stříbra, p.o. tradičně účastnilo již 23. ročníku středoevropského veletrhu Holiday World v Praze. V rámci HOLIDAY WORLD 2014 se představilo více než 800 vystavovatelů zhruba z padesátky zemí světa. Partnerem veletrhu bylo Maroko. Programové rozložení veletrhu bylo uspořádáno v tradičním duchu, tedy první dva dny pro odborníky a celý víkend pro širokou veřejnost.
Tentokrát se České muzeum stříbra, p.o. prezentovalo v rámci expozice Asociace cestovních kanceláří České republiky ve Veletržní hale pod hlavičkou města Kutné Hory. Spolu s muzeem vystavovaly pod křídly ACK ČR i další kutnohorské subjekty: Průvodcovská služba Kutná Hora, s.r.o, Informační centrum Kutná Hora, obě kutnohorské farnosti a Galerie Středočeského kraje. Tak se vytvořil celý komplex s turistickou nabídkou Kutné Hory pro rok 2014, což uvítali zejména samotní návštěvníci.
Obvykle se účastníci veletrhu dotazovali na informace týkající se turistické sezóny 2014 v Kutné Hoře a časté dotazy směřovaly i k termínům jednotlivých tradičních akcí muzea, jako je Muzejní noc, historická slavnost Královské stříbření Kutné Hory apod.
České muzeum stříbra, p.o. by chtělo touto cestou poděkovat nejen Asociaci cestovních kanceláří ČR za realizaci celé expozice na veletrhu, ale zároveň i všem kutnohorským subjektům za nabídnutou spolupráci – prezentovat společně stříbrné město Kutnou Horu.

Veletrh GO-Regiontour 2014

Ve dnech 16. a 17. ledna se České muzeum stříbra tradičně zúčastnilo již 24. ročníku mezinárodního veletrhu průmyslu cestovního ruchu GO – Regiontour v Brně. Veletrh REGIONTOUR nemusíme již představovat, avšak nelze opomenout, že se stal nosným projektem na podporu domácího cestovního ruchu a incomingu v České republice. Účastní se jej klíčové subjekty a osoby s rozhodovacími pravomocemi v cestovním ruchu ČR a jednotlivých regionů. Veletrh GO se zaměřuje na výjezdovou turistiku. Vedle tuzemských cestovních kanceláří a agentur se jej účastní poskytovatelé služeb cestovního ruchu v oblíbených zahraničních destinacích a zahraniční turistické centrály.

České muzeum stříbra se tentokrát prezentovalo v rámci expozice Středočeského kraje v pavilonu P spolu s ostatními středočeskými muzei a městy. Zástupci muzea vítali návštěvníky tradičně v dobových kostýmech, které navodily správnou atmosféru. Za města nechyběla ani Kutná Hora, kterou zastupoval stánek – Destinace Kutná Hora a okolí. Poprvé tak pro účastníky veletrhu byl zdroj informací pro cestovní ruch Kutné Hory soustředěn na jednom stěžejním místě, což se setkalo u návštěvníků s kladným ohlasem.

Návštěvníci se ve stánku Českého muzea stříbra převážně dotazovali na prohlídky středověkého dolu a jaké akce muzeum chystá na letošní rok. Tradičně nechyběly ani dotazy na datum konání Muzejní noci a známé historické slavnosti Královského stříbření, která se uskuteční v letošním roce ve dnech 21. a 22. června.

České muzeum stříbra hodnotí účast na veletrhu jako přínosnou a chtělo by touto cestou poděkovat za zprostředkování letošní prezentace svému zřizovateli Středočeskému kraji.

Návštěvnost v prosinci 2013

Návštěvnost expozičních okruhů a výstav Českého muzea stříbra:

Prosinec

Hrádek1 851

Barborky na Hrádku

Druhý adventní víkend patřil Barborkám a Ambrožům, kteří zavítali do Českého muzea stříbra na Hrádek. Během soboty i neděle zde probíhal adventní trh, pro návštěvníky byla otevřena vánoční výstava - „Vánoce na Hrádku“ spolu se zvykoslovnou dílnou a nechyběl ani doprovodný program. O ten se postarali děti z křesťanského sdružení SAM a žáci ZŠ Žižkov z Kutné Hory. V sobotu tak v 15.00 mohli diváci shlédnout představení „Vánoce v roce 0“, které se odehrálo v hodovním sále Hrádku. Po představení přišel na řadu průvod dětí - Ambrožů a Barborek, který přišel od chrámu sv. Barbory. Pro všechny kostýmované děti byla přichystána symbolická nadílka, kterou po 17. hodině předal Mikuláš s čertem a andělem. Nejen mikulášská nadílka, ale i vánoční strom, který rozsvítil Mikuláš, rozzářil nejednu dětskou tvář.

I neděle nabízela návštěvníkům příjemnou adventní atmosféru. Ve zvykoslovné dílně si příchozí mohli vyrobit svícínek či šperk, nebo mohli nahlédnout do pernikářské dílny. Odpoledne vystoupili se svým vánočním příběhem a koledami žáci základní školy Žižkov. Jejich divadlo shlédlo téměř sto diváků.

Adventní atmosféra přilákala na Hrádek celkem 880 návštěvníků, kteří si zakoupili vstupenku na vánoční výstavu. Řada návštěvníků, zejména cizinců, prošla pouze adventním trhem, proto reálná návštěvnost je odhadována na cca 1000 návštěvníků. Závěrem bych chtěla za naše muzeum poděkovat všem účinkujícím, řemeslníkům a médiím, kteří naši akci podpořili.

Fotogalerie

Návštěvnost v listopadu 2013

Návštěvnost expozičních okruhů a výstav Českého muzea stříbra:

Listopad

Hrádek3 829
Kamenný dům620
Tylův dům75
Celkem4 524

Stránky