Aktuality a tiskové zprávy

Návštěvnost v říjnu 2013

Návštěvnost expozičních okruhů a výstav Českého muzea stříbra:

Říjen

Hrádek9 932
Kamenný dům2 007
Tylův dům1 044
Celkem12 983

Den Středočeského kraje 28.10.2013

Krásné podzimní počasí přilákalo na Den Středočeského kraje do Českého muzea stříbra 3834 návštěvníků. Za symbolické vstupné 1,- Kč byly zpřístupněny objekty Hrádek, Kamenný dům a Tylův památník včetně výstav. Pro návštěvníky byla na Hrádku uspořádána výstava “Co nového v muzeu“, která představila nové sbírkové předměty muzea získané v roce 2013. Prohlídku muzea obohatily zábavné programy „Mladý archeolog“, při kterém se návštěvníci mohli na okamžik proměnit v archeologa či v muzejníka, a interaktivní program „Po stopách Bible“, který doprovázel výstavu „400 let Bible Kralické“. V rámci tohoto programu si děti i dospělí mohli zhotovit svůj první svitek, někdo si poprvé vyzkoušel psát husím brkem. Pro vážné zájemce o Bibli kralickou byla v dopoledních hodinách uspořádána komentovaná prohlídka s autorem výstavy Mgr. Jiřím Justem, ThD. Na Hrádku dále mohli přítomní obdivovat šperkařské řemeslo, které prezentoval Petr Sádlo. Nechyběli i další řemeslníci, kteří nabízeli ve svých stáncích občerstvení či drobné výrobky.

V druhém objektu ČMS v Kamenném domě si mohli návštěvníci prohlédnout stálé expozice „Královské horní město – měšťanská kultura a život v 17. – 19. století“ a „Lapidárium: Umění kameníků doby jagellonské“ . Na své si přišli i vyznavači piva, kteří mohli shlédnout výstavu „Pivovary na Kutnohorsku“. Pro mladší účastníky byl přichystán interaktivní program „Putování za zlatým mokem“.

V posledním objektu v Tylově památníku byly za zvýhodněné vstupné otevřeny stálé expozice „Život a dílo J. K. Tyla“ a "Podzemí Kutné Hory a jeho průzkum" včetně výstavy „O. s. Denemark a fotografie M. Truhláře“. V 10 hodin si přišli na své milovníci přírody, pro které byla připravena komentovaná prohlídka této výstavy i s procházkou po naučné stezce, kterou připravil autor výstavy Bc. Martin Starý.

Celý den za krásného počasí vládla v muzeu příjemně soutěživá atmosféra a kromě nově nabytých vědomostí si návštěvníci odnesli i řadu kulturních zážitků.

Přehled návštěvnosti:
Hrádek: 2246 návštěvníků včetně výstav
Kamenný dům: 1048 návštěvníků včetně výstav
Tylův památník: 540 návštěvníků včetně výstav
Celkem: 3834 návštěvníků

Fotogalerie

České muzeum stříbra. získalo další ocenění od návštěvníků portálu TripAdvisor

Již podruhé v tomto roce obdrželo České muzeum stříbra za své služby v cestovním ruchu ocenění od návštěvníků celosvětového portálu TripAdvisor.
Stránky www.tripadvisor.com nejsou u nás moc známé, ale rozhodně stojí za prohlédnutí. Jak už jejich název napovídá, jde skutečně o velice kvalitního 'cestovního rádce'. Jedná se o asi nejznámější cestovatelskou komunitu s více než 100 miliony návštěvníků měsíčně a 15 miliony registrovaných členů. Na stránkách TripAdvisor můžete brouzdat recenzemi světových hotelů, můžete si objednat letenky, zjistíte, která restaurace stojí za návštěvu, či která atrakce nebo památka je oblíbená mezi návštěvníky. ČMS je jedno z pouhých 1.264 míst (z 300.000 na tripadvisoru), které toto ocenění získalo.
Návštěvníci tak kladně hodnotili prohlídku středověkého stříbrného dolu, který je součástí II. okruhu „Cesta stříbra“ na Hrádku.

100 000. návštěvník sezóny 2013

Dne 23. října odpoledne přivítalo České muzeum stříbra 100 000. návštěvníka této sezóny. Štěstí padlo na turistu Bedřicha Snášela ze Znojma, který si za svůj výletní cíl vybral právě Kutnou Horu. Aniž by cokoli tušil, zakoupil si nejprve vstupenku na prohlídku I. okruh muzea - Město stříbra, po jejím shlédnutí se však rozmyslel a rozhodl se ještě i pro návštěvu II. okruhu - Cesty stříbra, který zahrnuje vstup do středověkého stříbrného dolu. Náhodou se tak stal 100 000. návštěvníkem jedné z expozic muzea v sezóně r. 2013.
Na výherce čekal dárkový balíček spolu s glejtem opravňujícím ke vstupu zdarma do všech expozic Českého muzea stříbra i v následujícím roce 2014. Pozornosti připravené pro jubilejního návštěvníka pracovníky muzea i Krajského úřadu předali Ing. Zdeněk Štefek, radní pro oblast kultury a památkové péče Středočeského kraje spolu s ředitelkou ČMS, PhDr. Světlanou Hrabánkovou.

Po stopách Bible šli žáci ZŠ Žehušice

Dne 18. října zavítali do Českého muzea stříbra žáci ZŠ Žehušice, kteří si prohlédli výstavu 400 let Bible králické a zároveň se zúčastnili interaktivního programu Po stopách Bible. Žáky provedl výstavou Alexander Štěpánovský kazatel z Křesťanského společenství Kutná Hora a zároveň je seznámil s nejčtenější knihou světa – s Biblí. Děti se rozhodně s Alexandrem nenudily, protože si i mohly jeden biblický příběh – „O Davidovi a Goliášovi“ zahrát. Nebyla to jediná aktivita, která čekala na malé návštěvníky. Muzejní archivář a historik Bc. Josef Kremla přinesl dětem k nahlédnutí dvě historické Bible. Prolistovat si tak mohly Velislavovu Bibli (její faksimili), jejíž originál vznikal v letech 1325 – 1349 a Bibli kutnohorskou z r. 1489, která se stala první ilustrovanou tištěnou Biblí v Čechách. Na závěr přišla praktická část, kdy si děti mohly vytvořit svůj první list Bible. Chopily se ihned husího brka, inkoustu, někteří si vyrobily vlastní razítka či svitky. Domů děti odjížděly nejen se svými výrobky, ale získaly dále za svou píli i Bibli pro mladého čtenáře, kterou věnovalo účastníkům programu Křesťanské společenství Kutná Hora.

Kateřina Vavrušková (muzejní lektorka)

Fotogalerie

České muzeum stříbra přivítá 100 000. návštěvníka

Dovolujeme si Vám oznámit, že České muzeum stříbra, p.o. v Kutné Hoře v tomto týdnu přivítá 100 000. návštěvníka této sezóny. Na výherce čeká dárkový balíček spolu s glejtem opravňujícím vstup zdarma do všech expozic Českého muzea stříbra. Dar 100 000. návštěvníku předá Ing. Zdeněk Štefek - radní pro oblast kultury a památkové péče Středočeského kraje a ředitelka ČMS PhDr. Světlana Hrabánková.
Mgr. Kateřina Vavrušková

Žáci ze ZŠ Žižkov poznávali kutnohorskou faunu a flóru

Dne 15. října se konala komentovaná prohlídka Bc. Martina Starého, který představil dětem jednak činnost občanského sdružení Denemark a dále povyprávěl o kutnohorské fauně a flóře. Prohlídka výstavy v Tylově domě byla zakončena procházkou po naučné stezce tzv. „Královské“.

Žáci z družiny ZŠ T.G.Masaryka Kutná Hora putovali za zlatým mokem

Odpoledne 3. října strávily děti z družiny ZŠ T.G. M. Kutná Hora v prostorách Kamenného domu. Zde si děti prohlédly výstavu „Pivovary na Kutnohorsku“ a zároveň se zúčastnily interaktivního programu „Putování za zlatým mokem“. Během programu děti plnily i krátké kvízy, za které pak získaly určitě právoplatně „Certifikát mladého sládka“. Snad největší odměnou na závěr byl chmel spolu s receptem na vaření domácího piva, který si děti mohly odnést domů, aby zkusily s tatínkem uvařit pivo.

Muzeum a gymnázium se dohodly na spolupráci

České muzeum stříbra a Gymnázium Jiřího Ortena uzavřely v září letošního roku tzv. Memorandum o dlouhodobé spolupráci, které by mělo především přispět k rozšíření vzájemné spolupráce obou institucí. Vzájemná spolupráce muzea a gymnázia sice má již určitou tradici, ale právě na základě podepsané smlouvy by mělo dojít k jejímu rozšíření. Pracovníci muzea se budou častěji účastnit vzdělávacích projektů v gymnáziu a naopak celé třídy nebo i jednotliví studenti budou moci více využívat vzdělávací potenciál muzejních expozic a výstav, muzejní knihovny nebo sbírkového fondu.
Jakýmsi pilotním projektem této spolupráce se stal vzdělávacího programu Hornická města, k jehož zrodu bylo muzeum přizváno a kterého se účastnili studenti z partnerských gymnázií z Příbrami a Jihlavy. Program byl následně upraven i pro domácí studenty a pod názvem Hornické město funguje dodnes. Memorandum o dlouhodobé spolupráci mezi Českým muzeem stříbra a Gymnáziem Jiřího Ortena se tak stalo vyústěním již fungující spolupráce, kterou by obě instituce měly dále rozvíjet v dalších vzdělávacích programech, výstavních projektech, dokumentační a sbírkotvorné činnosti nebo badatelských tématech.
Josef Kremla

Bible kralické na Hrádku

V úterý 15. října proběhlo na Hrádku slavnostní zahájení výstavy 400 let Bible kralické, kterou uspořádalo České muzeum stříbra a Křesťanské společenství Kutná Hora. Výstava se koná, jak již samotný název napovídá, při příležitosti 400. výročí vydání Bible kralické. Samotné výročí je ale tak trochu problematické.

V roce 1613 Jednota bratrská vydala v Kralicích (nad Oslavou) svůj revidovaný jednosvazkový překlad Bible, který byl jejím posledním – a letos slaveným – vydáním na území Českého království. Tomu ale v letech 1579 až 1594 předcházelo původní vydání nového bratrského překladu Bible s rozsáhlými poznámkami. Vytištěno bylo v šesti svazcích, a proto bývá označováno jako tzv. Šestidílka.

Kutnohorská výstava se pochopitelně přidává k celé řadě dalších výstav, které se Bibli kralické letos věnují. Je však i něčím ojedinělá. Výrazně se totiž věnuje kutnohorským reáliím. Návštěvníci se tak zde nejen seznámí s dějinami Jednoty bratrské a jejími tisky (nejen těmi biblickými), ale i s osudy věřících v Kutné Hoře a okolí. Nelze zde opominout osobní archiv bratrského biskupa Matouše Konečného, který byl v roce 2006 objeven v Mladé Boleslavi. Obsahoval totiž mj. i soupisy členů Jednoty z let 1612, 1617 a 1619 nebo dva inventáře majetku sboru v Krchlebech z roku 1609. Kostel svatého Václava v Krchlebech se stal jediným místem v okolí, kde se mohli scházet k společným bohoslužbám. Majitelé zdejšího panství – rytířský rod Studeneckých z Pašiněvci – patřili totiž rovněž k bratřím. Ale i v samotné Kutné Hoře se dochovala jedna zcela mimořádná památka na Jednotu bratrskou. Pod kruchtou kostela svatého Jakuba obvykle visí (nyní tedy na výstavě) obraz Piety od Karla Škréty, který malíř namaloval rok před svou smrtí s dedikací svému strýci Pavlu Škrétovi Šotnovskému ze Závořic, rovněž členu krchlebského sboru.

Slavnostní otevření výstavy zahájil svou přednáškou o Bibli kralické a Jednotě bratrské dr. Jiří Just. Přednášky se zúčastnilo – na Kutnou Horu zcela mimořádných – 62 posluchačů. Na následnou vernisáž dorazilo dalších 31 zájemců, kteří si měli možnost poslechnout čtyři bratrské skladby v podání smíšeného pěveckého sboru Cantica. Návštěvníky následně neodradil ani silný déšť a diskuse nad Biblí a se sklenkou vína probíhaly ještě po osmé hodině večerní.

Závěrem bych rád poděkoval všem spoluautorům výstavy – PhDr. Elišce Baťové (Nadace pro dějiny kultury ve střední Evropě), Mgr. Jiřímu Justovi, ThD. (Filosofický ústav ASV ČR Praha), RNDr. Štěpánu Kafkovi (Křesťanské společenství Kutná Hora), Mgr. Šárce Kolářové (Národní památkový ústav) a Alexandru Štěpánovskému (Křesťanské společenství Kutná Hora) a v neposlední řadě i kolegyni Mgr. Kateřině Vavruškové, která připravila doprovodný interaktivní program. Školní třídy se na něj mohou objednat na e-mailu vavruskova@cms-kh.cz nebo telefonicky 739 717 325.

Výstava potrvá do 24. listopadu a na Den Středočeského kraje – 28. října – je od 15:00 připravena komentovaná prohlídka výstavy s dr. Justem.

Josef Kremla, garant výstavy

Fotogalerie

Stránky