Aktuality a tiskové zprávy

Nová expozice Českého muzea stříbra

Dne 22. května 2009 byla v rámci V. muzejní noci otevřena nová stálá expozice Českého muzea stříbra v Kutné Hoře nazvaná Kutnohorské podzemí a jeho průzkum.
Expozice přibližuje návštěvníkům nejdůležitější a nejzajímavější objevy speleologického průzkumu na území města Kutné Hory v posledních dvou desetiletích. Působivé fotografie, ukázky mapové dokumentace, archeologické nálezy i geologické vzorky originálním způsobem začlenil do jednotného rámce výtvarník Miroslav Žálek. Texty autorky scénáře RNDr. Jany Králové, muzejní geoložky a amatérské speleoložky, i přes svou stručnost podávají všechny základní informace o jednotlivých lokalitách.
Expozice seznamuje návštěvníky s místy, která jsou široké veřejnosti nepřístupná. Díky usilovné objevitelské a dokumentační práci členů České speleologické společnosti může však každý nahlédnout do tajemného podzemí bývalých Rudných dolů Kaňk, velkých propadlin na Turkaňském pásmu, důlních děl v údolí Bylanky nebo muzejního dolu na Oselském pásmu.
Kutnohorské podzemí můžete navštívit v Tylově domě během celé sezóny od úterý do soboty mezi 10.00 a 16.00.

České muzeum stříbra získalo ocenění

V letošním roce vyhlásila Česká centrála cestovního ruchu CzechTourism soutěž “Ceny Kudy z nudy 2009“, které se rovněž zúčastnilo i České muzeum stříbra. V rámci soutěže byly hodnoceny na portále www.kudyznudy.cz nejlepší turistické nabídky daných objektů. V pátek dne 22. května proběhlo jednání odborné poroty, která z aktivit nominovaných do soutěže vybrala ty nejlepší. V každé z 29 kategorií byly vyhodnoceny vždy tři nejlepší nabídky. České muzeum stříbra v Kutné Hoře se ve své kategorii (Výletní tipy - v okolí Prahy) za aktivitu - „jedinečná možnost poznat středověký důl“ umístilo mezi třemi nejúspěšnejšími.
Cenu České muzeum stříbra převezeme dne 17. června 2009 na Fórum cestovního ruchu pořádaném agenturou CzechTourism v Praze.

Mgr. Kateřina Vobořilová

V. Muzejní noc v Českém muzeu stříbra

V pátek 22. května uspořádalo České muzeum stříbra již V. Muzejní noc s názvem „Noční putování historií Kutné Hory“. Tradičně byly od 20.00 do 24.00 hodiny zdarma otevřeny všechny objekty ČMS – Hrádek, Kamenný dům a Tylův památník. K vidění nebyly pouze tradiční prohlídkové okruhy, ale mimořádně byly zpřístupněny i prostory mimo expozice. Na Hrádku byla pro mnoho návštěvníků překvapením muzejní knihovna, která obsahuje řadu zajímavých knižních fondů, obzvláště fond vážící se k historii kutnohorského regionu. Veřejnost ji může využívat již řadu let, přesto o ní mnoho našich spoluobčanů nevědělo. V Kamenném domě byl zpřístupněn balkón, který nabízel překrásný pohled na noční město.
Návštěvníky večerní prohlídkou provedli průvodci v dobových kostýmech a nechyběl ani zábavný program. Na Hrádku byly připraveny společenské hry, a tak někteří s určitou nostalgií opět usedli např. ke hře “Člověče nezlob se“ . V Kamenném domě si mohli příchozí ověřit své znalosti při soutěžích “V kuchyni našich předků“ a v každou hodinu zazněl koncert "Houslové skladby českých klasiků". V Tylově památníku pro loňský zájem zazněl opět dobový zvukový záznam české hymny v podání Emy Destinnové. Poprvé byla otevřená nová expozice “ Podzemí Kutné Hory a jeho průzkum“. Poutavého nočního putování se zúčastnilo na Hrádku 458, v Kamenném domě 363 a v Tylově památníku 206 návštěvníků.
V. Muzejní noc přilákala do Českého muzea stříbra opět více návštěvníků než v minulém roce. Zatímco v roce 2008 přivítalo České muzeum stříbra 868 nočních hostů, v letošním roce v rámci této akce se zvýšila návštěvnost na 1027.

Mgr. Kateřina Vobořilová

Stonožková Kutná Hora

Kutná Hora v pátek 15. května ožila stovkami žáků a studentů z celé České republiky. U příležitosti návštěvy paní Běly Gran Jansen – zakladatelky nadace Stonožka – uspořádalo Gymnázium Jiřího Ortena pod záštitou zastupitelstva města celodenní program Stonožková Kutná Hora. Na 1500 žáků z 33 škol čekala v doprovodu domácích studentů zajímavá prohlídka města, kterou u významných památek doplňovaly písně a scénky.

Na nádvoří Hrádku vítala mladé návštěvníky píseň „Já jsem z Kutné Hory koudelníkův syn“, kterou jim nejprve předzpívalo devět studentek a studentů, aby si ji následně zanotovali všichni spolu.

Během dne pak vybrané skupinky studentů vybírali peníze na humanitární hnutí Stonožka, na které se v Kutné Hoře vybralo 32.000,- Kč. Podrobnější informace včetně rozsáhlé fotogalerie naleznete na webových stránkách Gymnázia Jiřího Ortena.

Josef Kremla

Malí ministranti v muzeu

Od pátku 24. do neděle 26. dubna probíhalo v Kutné Hoře setkání ministrantů z celé královéhradecké diecéze. V sobotu odpoledne našla skupinka 30 z nich své útočiště i u nás v Českém muzeu stříbra na Hrádku, kde jsme pro ně připravili vzdělávací program na téma „Kutná Hora a její hornická tradice“. V rámci speciální prohlídky složené z části I. i II. prohlídkového okruhu se mladí zájemci dozvěděli především základní údaje o starých hornických, hutnických a mincovních činnostech. Celá řada otázek v průběhu prohlídky byla pro nás důkazem jejich skutečného zájmu a ne pouze splněnou povinností školního výletu. Při závěrečném posezení přímo uprostřed stylizované havířské osady prošla chlapcům rukama celá řada dobových artefaktů. Měli možnost porovnat váhu rudy a běžné horniny nebo struskovacího střepu před a po použití mistrem prubířem, nahlédnout do knihy o prubířství Lazara Erckera z roku 1574 nebo do „Starých pamětí kutnohorských“ od místního jezuity Jana Kořínka z roku 1675.

Josef Kremla

Fotogalerie na stránkách Farnosti Kutná Hora

Mezinárodní den památek

U příležitosti Mezinárodního dne památek a historických sídel budou v sobotu 18.dubna 2009 otevřeny expozice Českého muzea stříbra v Kamenném domě a v Tylově památníku pro všechny návštěvníky zdarma.

Prezentace na veletrhu Regiony ČR 2009

České muzeum stříbra v Kutné Hoře se ve dnech 13. - 15. února 2009 prezentovalo na veletrhu Regiony ČR 2009 v Lysé nad Labem. Jednalo se již o 9. ročník společné výstavy měst, obcí, mikroregionů a podnikatelů České republiky. V letošním roce se kutnohorské muzeum účastnilo veletrhu poprvé, a to úspěšně. Návštěvníci získali nejen přehled o akcích pořádaných ČMS, ale i o kulturním dění v Kutné Hoře. O stánek Českého muzea stříbra byl takový zájem, že bylo rozdáno více než 2000 propagačních letáků.
Kateřina Vobořilová

Mezinárodní exkurze geologů a horníků

Mezinárodní exkurze geologů a horníků proběhla dne 9. září 2005 na Hrádku v budově ČMS v Kutné Hoře. Celkem Hrádek navštívilo 20 účastníků právě probíhajícího 8. mezinárodního hornického sympozia v Mostě.
Německá skupina vedená Dr. Wilfriedem Ließmannem z Göttingenu navázala družbu s muzeem v Kutné Hoře již v červnu 2005. Tehdy Dr. Ließmann spolu s kolegy poprvé navštívil naše muzeum a byla naplánována příští návštěva na září. V pátek 9. září skupina navštívila budovu Hrádku a středověký důl, poté proběhla krátká diskuze vedená p. Bedřichem Matuškou (bývalým pracovníkem Rudných dolů Kaňk a dnešním průvodcem muzea). Na programu byla prohlídka města, chrámu sv. Barbory , Kostnice a netradičně zavítali účastníci i do bývalého Rudného závodu na Kaňk. Geolgům a horníkům se v Kutné Hoře velmi zalíbilo, a protože si zdaleka neprohlédli vše, plánují návštěvu i na příští rok.

Stránky