Ukázky restaurovaných předmětů

Diplomy Jana Erazima Wocela

Podsbírka: Písemnosti a tisky

Inventární čísla AR 68 až AR 75, AR 120 až AR 125, AR 130, AR 131 a AR 333

Restaurovala Mgr. Kateřina Ďoubalová

Restaurováno v roce: 2009

Píst důlní pumpy, 17. stol.

Podsbírka: Báňská technika

Přírůstkové číslo 1344/80

Restaurátorský atelier TRITON, restaurovala Jana Mézlová, ak. soch.

Restaurováno v roce: 2009

Havířské želízko

Podsbírka: Báňská technika

Přírůstkové číslo 107/75

Restaurovala Alena Havlínová

Restaurováno v roce: 2009

Minucy Hospodářská ke Cti a Chvále Swaté P. Barbory Na Rok Páně Tisýcý sedmystý osmdesátý Třetí

Podsbírka: Knihy

Kutná Hora, F. Korec 1782

Restaurováno v roce: 2008

Minucy Hospodářská ke Cti a Chvále Sw. Wácslawa (pro rok 1777)

Podsbírka: Knihy

Kutná Hora, F. Korec 1776

Restaurováno v roce: 2008

Krátká Správa O Počátku a Množstwí Odpustků … w hlawním kostele u swatého Petra w Ržímě

Podsbírka: Knihy

Kutná Hora 1773

Restaurováno v roce: 2008

Křesťanské wíry hlawních článků Gruntowé, kteréžto z Heydelberského Katchysmusu podlé Helwetské Konfessy, …

Podsbírka: Knihy

Kutná Hora, F. Korec 1807

Restaurováno v roce: 2008

Pobožné a Důwěrné Cwičení, Neb Krátké Hodinky, A Letanye K Božské Prozřetedlnosti

Podsbírka: Knihy

Kutná Hora, vdova F. Šleretová (cca 1771 až 1773)

Restaurováno v roce: 2008

Regiae, Liberae ac Montanae Urbis Kuttnensis studia … Joannem Andream Kayser, …

Podsbírka: Knihy

Kutná Hora, J. F. Šleret 1763

Restaurováno v roce: 2008

Cistercium post bis tertium saeculum gloriosum, …

Podsbírka: Knihy

Praha, K. F. Rosenmüller 1742

(Knihopis 1183)

Restaurováno v roce: 2008

Stránky