Aktuality a tiskové zprávy

Vernisáž výstavy Jaroslav Alt - Obrazy, kresby

Od pátku 3. července budou moci návštěvníci ve výstavní síni Hrádku obdivovat obrazy a kresby významného kutnohorského rodáka, malíře, restaurátora a vysokoškolského pedagoga Jaroslava J. Alta. Výstava, pod záštitou hejtmanky Středočeského kraje a děkanky Fakulty humanitních studií, je připravena k jeho významnému životnímu jubileu.

Vystavená díla vznikla v posledních třech letech a všechna spojuje téma – myšlenka obzoru, horizontu a krajiny, ve které autor 20 let žije. V prvním sále návštěvníka osloví čtveřice obrazů, každý o formátu 2x2 metry. „Tyto obrazy vznikaly zhruba rok a impulsem pro jejich vytvoření byl pohled na západ slunce z okénka letadla při odletu z Londýna,“ říká akademický malíř Jaroslav Alt. „Všechny čtyři obrazy tematicky spojuje obzor – horizont – mez, na kterou dohlédneme, ke které na své cestě životem a světem putujeme, které ale nejsme schopni fyzicky dosáhnout, natož ji překročit,“ doplňuje ještě autor.

K procesu samotné tvorby autor přistupuje velmi vážně a jeho malby vycházejí z hlubokých úvah. Obrazy zachycují jeden daný moment a to, jak člověk vnímá svou pozici v krajině, přírodě a ve světě. Jak malíř svůj vjem výtvarnými nástroji převádí do podoby obrazu, který možná čím víc se vizuálně, ale i ostatními smysly vnímanému objektu vzdaluje, tím větší má šanci stát se obrazem pravdivým. Výsledný obraz tak ovlivňuje synergie všech smyslů, a ačkoli má autor na začátku určitou představu o možném výsledku, v průběhu tvorby nutně dochází k její korekci i rozsáhlejším změnám a malíř stále více komunikuje spíše s obrazem než s předmětným objektem. Jeho tvorba už není nápodobou, ale hledáním pravdy obrazu, procesem, který má do značné míry volný a předem ne úplně předvídatelný průběh.

Přes třicet vystavených obrazů – maleb, kreseb a akvarelů – mohou návštěvníci zhlédnout každý den kromě pondělí od 10 do 18 hodin, a to do neděle 13. září. V sobotu 12. září od 14 hodin bude navíc pro zájemce připravena komentovaná prohlídka výstavy s autorem J. Altem.

***

Doc. ak. mal. JAROSLAV J. ALT

Narodil se 21. června 1950 v Kutné Hoře, vystudoval Akademii výtvarných umění v Praze v letech 1969 – 75 (prof. B. Slánský, K. Veselý, R. Ondráček). Věnuje se malbě, grafice a kresbě a do roku 2012 také restaurování uměleckých děl. Od roku 2000 žije a pracuje v Trstěnici u Litomyšle, jako pedagog působí na Fakultě humanitních studií Univerzity Karlovy v Praze. Od roku 1979 se zúčastnil více než 80 výstav v České republice, v Evropě, Asii i USA a uspořádal téměř 40 samostatných výstav v České republice a Itálii. Jeho díla jsou zastoupena v českých galeriích, ale také v galeriích a soukromých sbírkách v USA, Francii, Španělsku, Německu, Itálii či Japonsku.

Klíč k pokladům láká návštěvníky i šetří peníze

Od 1. července si mohou návštěvníci zakoupit zvýhodněnou vstupenku do tří příspěvkových organizací Středočeského kraje: GASK Galerie Středočeského kraje, Českého muzea stříbra a Regionálního muzea v Kolíně. Trojvstupenka nazvaná Klíč k pokladům nabízí 30% až 50% slevu na vstupném do většiny expozic uvedených objektů.

„Touto aktivitou chceme přispět k oživení tuzemského cestovního ruchu,“ uvádí Ing. Lukáš Halenkovský, vedoucí oddělení kultury Středočeského kraje, „a zároveň podpořit návštěvnost zapojených příspěvkových organizací. Věřím, že tak, jak je trojvstupenka nastavena, může být atraktivním produktem pro jednotlivce, ale především pro rodiny s dětmi, které tak ušetří 50% oproti standardním cenám vstupného do těchto objektů,“ doplňuje ještě Halenkovský.

Zakoupená poukázka Klíč k pokladům umožňuje svému majiteli vstup do sedmi objektů v Kutné Hoře a Kolíně – tedy do jedenácti stálých expozic a dvanácti dočasných výstav a také do vizuálních heren GASK.

Trojvstupenka Klíč k pokladům vyjde ve variantě plného vstupného na 350 korun a celková výše vstupného je tak ponížena o 30 % stejně jako u vstupného sníženého (pro děti, studenty a seniory), která stojí 180 korun. 50% úsporu pak představuje rodinná vstupenka pro dva dospělé a maximálně tři děti do 15 let, kterou rodiny pořídí za 600 korun.

Vyčerpané poukázky navíc budou na konci sezóny slosovány o pěkné ceny.

Pravidla soutěže jsou k dispozici na: www.gask.cz

Klíč k pokladům – druhy a ceny vstupného:

plné: 350,- Kč / snížené: 180,- Kč / rodinné: 600,- Kč (2 dospělí a max. 3 děti)

Klíč k pokladům – jaké objekty a expozice mohou návštěvníci navštívit:

GASK – Galerie Středočeského kraje (Kutná Hora) – vstup do celého objektu
Hrádek (České muzeum stříbra, Kutná Hora) – okruh I.
Kamenný dům (České muzeum stříbra, Kutná Hora) – vstup do celého objektu
Tylův dům (České muzeum stříbra, Kutná Hora) – vstup do celého objektu
Veigertovský dům (Regionální muzeum v Kolíně) - vstup do celého objektu
Červinkovský dům (Regionální muzeum v Kolíně) - vstup do celého objektu
Dvořákovo muzeum pravěku (Regionální muzeum v Kolíně) - vstup do celého objektu
Hrádek (České muzeum stříbra, Kutná Hora) – 20% sleva na okruh II. po předchozí rezervaci

Klíč k pokladům – místa prodeje:

GASK – Galerie Středočeského kraje, Barborská 51, Kutná Hora
České muzeum stříbra – Hrádek, Barborská 28, Kutná Hora
Veigertovský dům, Brandlova 35, Kolín

Vyhlížení krále

27. 6. se sešli poslušní kutnohorští poddaní krále Václava IV a vyhlíželi, zda král opět jako každý rok navštíví své oddané město Kutná Hora. Čekali, čekali a čekali, však krále a jeho dvora se nedočkali. Jak se posléze dověděli, byla v království vyhlášena karanténa v souvislosti s rozšířením coronamoru. Inu co poctivým poddaným zbývalo, sebrali se a šli do hospody králi alespoň na dálku připít na zdraví s nadějí, že příští rok, jen co coronamor odejde, král opět přijede své věrné město navštívit.

Jan Dřevíkovský

Noční prohlídky stříbrného dolu

V rámci festivalu Kutnohorské léto můžete o prázdninách v našem muzeu absolovovat noční prohlídku stříbrného dolu.

Vypravíte se po stopách kutnohorských havířů, kteří v podzemí dolovali stříbro, a to v neobvyklou noční hodinu. Prohlídka začíná na nádvoří Hrádku, kde se dozvíte o historii dolování stříbra a technologii zpracování, prohlédnete si starý těžební stroj trejv a oblečeni v perkytle doplněné o helmy se svítilnami se ponoříte do kutnohorského podzemí – části štoly sv. Jiří. Projdete 250 m dlouhý úsek 35 metrů pod zemí, dozvíte se zajímavé informace o životě havířů i způsobu dolování a zažijete absolutní tmu. Následně si v hornické osadě vlastnoručně vyrazíte pražský groš na památku na tento jedinečný zážitek.

Prohlídky probíhají každou středu od 1. července do 26. srpna 2020. Začátek prohlídky ve 21:30 hodin, doba trvání cca 1,5 hodiny.

Vstupné:
základní – 180,- Kč;
snížené (děti od 6 let, senioři) – 140,- Kč;
možnost zapůjčení havířského pláště – 25,- Kč
(platba na místě).

Vstup do dolu povolen dětem od 6 let.

Kapacita prohlídky je 15 osob, rezervace můžete provádět na stránkách Kutnohorského léta.

Návštěvnost v květnu 2020

Návštěvnost expozičních okruhů a výstav Českého muzea stříbra v květnu 2020:

Hrádek990
Kamenný dům418
Tylův dům66

Prosba o spolupráci

České muzeum stříbra v Kutné Hoře prosí občany o spolupráci při zachycení nynějšího nelehkého období COVIDu 19 ve své sbírce Dokumentace současnosti. Rádi bychom zaznamenali vše, co v souvislosti s pandemií vznikalo (např. letáky, plakáty, upozornění, roušky, ochranné pomůcky). Za veškeré příspěvky a informace předem velmi děkujeme. Kontaktovat můžete kurátorku sbírky Mgr. Kateřinu Vavruškovou, e-mail vavruskova@cms-kh.cz, tel. 702 239 440.

Středověký důl Českého muzea stříbra se otevírá veřejnosti

Od úterý 2. června má veřejnost opět možnost navštívit druhý prohlídkový okruh Českého muzea stříbra na Hrádku, který zahrnuje i návštěvu turisty oblíbeného původního středověkého stříbrného dolu. Ten bývá v provozu každoročně od začátku dubna do konce listopadu, nyní se ale otevírá po pravidelné zimní odstávce určené na rekonstrukce a údržbu ještě prodloužené o dvouměsíční zpoždění způsobené protipandemickými opatřeními.

„Prohlídky budou prozatím procházet druhým prohlídkovým okruhem, tedy i dolem, v hodinovém intervalu. Kapacita prohlídkové skupiny musela být snížena z původních 25 na 10 návštěvníků tak, abychom dodrželi aktuální hygienická nařízení. Samozřejmostí je dezinfekce přileb po každém návštěvníkovi a povrchů jako jsou např. zábradlí v šachtě při vstupu do dolu a výstupu z dolu. Návštěvníci se také sami mohou rozhodnout, zda si na prohlídku zapůjčí ochranný oděv – bílý havířský plášť tzv. perkytli. Její zapůjčení je zpoplatněno 25 korunami, neboť je nezbytné alespoň částečně pokrýt náklady na praní plášťů po každém použití,“ uvádí ředitelka muzea PhDr. Světlana Hrabánková.

V dubnu a květnu loňského roku navštívilo expozice a výstavy Hrádku téměř 40.000 návštěvníků. V červnu 2019 to bylo dalších více než 12.000 návštěvníků. Je zřejmé, že letošní čísla budou zcela jiná. „Dvouměsíční výpadek v návštěvnosti, prakticky nulový zahraniční turistický ruch, omezené fungování škol a snížení kapacity prohlídek má zásadní ekonomický dopad na činnost muzea. Nemalé jsou i náklady, které bylo v souvislosti se všemi opatřeními nutné vynaložit,“ dodává ještě Hrabánková. „Abychom v letošní sezóně zaujali návštěvníky, připravili jsme několik vylepšení a aktuálně také pracujeme na několika aktivitách v oblasti propagace muzea,“ dodává ještě.

Aby se zvýšil standart i bezpečnost prohlídek středověkého dolu, proběhly v něm při tom za poslední rok a půl investiční akce v celkové částce téměř 21 milionů korun z rozpočtu Středočeského kraje. Před loňskou turistickou sezónou bylo vyměněno kovové schodiště ve vstupní šachtě do dolu. Po ukončení sezóny 2019, od loňského podzimu, se v podzemí znovu intenzivně pracovalo. Kompletně byl nově zabezpečen a zpevněn svah u výstupu z dolu a vyměněno bylo také venkovní schodiště. Byla zabezpečena celá nálezová šachta a její strop, vyměněna byla tzv. podzemní vyhlídková plošina a dřevěná pochozí plocha (chodník) v dobývce (části dolu) i celá pochozí plocha k východu. Nové jsou také elektrické rozvody pro osvětlení. Středověký důl v této inovované podobě nyní vítá své první letošní návštěvníky.

Objekty Českého muzea stříbra navštívili první letošní návštěvníci

Včera – v úterý 12. května se letos poprvé otevřely tři objekty Českého muzea stříbra: Hrádek, Kamenný dům a Tylův dům a přivítaly své první návštěvníky.

„Ve všech našich objektech je připravena dezinfekce rukou, samozřejmostí je monitorování kapacity výstavních prostor, většina pokladen je kryta plexisklem, probíhá průběžná dezinfekce namáhaných povrchů a návštěvní řád byl doplněn o další instrukce - například dodržování rozestupů,“ uvádí ředitelka muzea Světlana Hrabánková.

HRÁDEK

Na Hrádku je aktuálně zpřístupněna stálá expozice s rozšířeným obsahem. Původní první okruh, který je přístupný individuálně bez průvodce, obsahuje vnitřní stálou expozici věnovanou vývoji Kutné Hory a životu „stříbrné šlechty“. Tento okruh je obohacen o návštěvu hornické osady, verku a trejvu v exteriéru Hrádku a každý návštěvník si navíc v ceně vstupenky (100 Kč dospělí, 70 Kč děti, studenti, senioři) může vlastnoručně vyrazit pražský groš.

Středověký stříbrný důl zatím není pro veřejnost přístupný. Jeho otevření je plánováno na 2. června.

KAMENNÝ DŮM

V Kamenném domě probíhají prohlídky taktéž individuálně a přístupné jsou dvě stálé expozice a rovněž nově připravená výstava s názvem Černé řemeslo - kováři a zámečníci na Kutnohorsku, která je přístupná samostatně nebo volně k zakoupené vstupence do celého objektu (80 Kč dospělí, 40 Kč děti, studenti, senioři). „Kapacita Kamenného domu je 23 návštěvníků, což monitorují průběžně průvodci. Ti také kontrolují kapacitu jednotlivých místností – expozičních prostor v objektu. Zároveň se starají o dodržování předpisů a dezinfikují po každém návštěvníkovi například zábradlí v lapidáriu,“ uvádí Vojtěch Vöros, vedoucí průvodcovské služby muzea.

Autorka aktuální výstavy Kateřina Vavrušková k ní připravila pracovní listy. „Pracovní listy byly původně připravovány především pro skupiny dětí z MŠ a ZŠ. Aktuálně jsou ale k dispozici na pokladně Kamenného domu i pro návštěvníky jednotlivce – především rodiny s dětmi,“ uvedla Vavrušková.

TYLŮV DŮM

Tylův dům pak nabízí individuální prohlídky dvou stálých expozic a další nově připravenou výstavu s názvem Müllerova mapa Čech z roku 1720. „Müllerovu mapu – mapu, která patří mezi nejkrásnější a nejcennější kartografická díla nejen českých dějin, jsme představili již elektronickou formou na webu muzea. Nyní mohou 25 listů o rozměrech 540x465 mm obdivovat návštěvníci i naživo,“ říká Josef Kremla, autor výstavy.

Otevřeno je také informační centrum muzea a prodejna suvenýrů v Barborské ulici. Služby knihovny fungují na objednání.

České muzeum stříbra se otevírá od 12. 5.

Podle aktuálního plánu rozvolňování krizových opatření bude České muzeum stříbra otevřeno od 12. 5. 2020.

Středověký stříbrný důl bude zpřístupněn od 1. června. Do té doby nabízíme na Hrádku pouze individuální prohlídku spojených expozic “Město stříbra” a “Cesta stříbra” bez návštěvy dolu. Všechny expozice v Kamenném domě a v Tylově domě budou otevřeny pro individuální prohlídky bez průvodce.

Muzejní knihovnu znovu otevíráme od pondělí 11. 5. Aby se nesešlo více uživatelů najednou, je nutné předem se objednat. Prezenční výpůjčky do studovny budou možné, pouze však pro 1 osobu. Rouška a rukavice jsou nezbytné.

Bible a mince - peníze v příbězích Písma svatého

Od 26. května Vás srdečně zveme na výstavu "Bible a mince - peníze v příbězích Písma svatého", připravenou ve spolupráci s Českou numismatickou společností, která seznamuje s nejstarší historií mincování v kontextu Písma svatého. Většina vystavených exponátů ze soukromých sbírek jsou stříbrné mince z doby Ježíše Krista.

Záštitu převzal kardinál Dominik Duka, arcibiskup pražský.

Stránky