Aktuality a tiskové zprávy

Návštěvnost v prosinci 2022

Návštěvnost expozičních okruhů a výstav Českého muzea stříbra v prosinci 2022:

Hrádek2 067

PF 2023

V novém roce spoustu šťastných dní přejí zaměstnanci Českého muzea stříbra.

Restaurování nápisové desky na budově Hrádku

V letošním roce jsme se rozhodli nechat zrestaurovat poškozenou nápisovou desku na budově našeho sídla – na Hrádku. Restaurátorských prací se ujal restaurátor Matouš Hons, který ji narovnal, svařil a očistil.

Nápisová deska měla pohnutý osud. Před několika lety se stala se obětí neúspěšného pokusu o krádež, když se ji zloděj pokusil hrubým násilím neúspěšně strhnout z fasády. Desku bohužel silně poškodil a ponechal ji na místě. Ta pak několik let ležela v muzejním depozitáři.

Nápisová tabule je složena ze tří částí. Vrchní část stručně informuje o dějinách Hrádku a jeho majitelích. Prostřední část je tvořena znaky. První odsazený znak patří kutnohorským havířům, zbylé čtyři už někdejším nejvýznamnějším majitelům objektu. Konkrétně: Václavovi z Donína, Albrechtu z Gutenštejna, Janu Smíškovi z Vrchovišť a Václavu Heraltovi Libštejnskému z Kolovrat. Spodní část připomíná období, kdy na Hrádku sídlilo mj. jezuitské gymnázium a od 50. let minulého století zdejší muzeum.

150 000 návštěvník v Českém muzeu stříbra

Během soboty 10. 12. navštívil muzeum letošní 150 tisící návštěvník, který od Českého muzea stříbra obdržel dárkovou tašku s upomínkovými předměty a volnou vstupenkou do muzea na sezónu v roce 2023.

Adventní koncert na Hrádku - 11. 12. 2023, 16 - 18 hodin

Adventní koncert 11. 12. na Hrádku proběhl v neděli v podvečer. Jako předkapela vystoupilo saxofonové kvarteto Ty.Tety z Prahy pod vedením Lucie Poskočilové. Návštěvníci i kolemjdoucí si vyslechli nejednu desítku vánočních písní, zahřáli se u horkého moštu a svařeného vína a vychutnali si krásnou atmosféru.

Druhá část koncertu byla uspořádána v hodovním sále Hrádku, kde pod vedením sbormistryně Viktorie Kaplanové vystoupil vokálně instrumentální soubor Victoria Ensemble. Návštěvníci si vyslechli hodinový koncert historické hudby z 15. – 17. století v podání profesionálních hudebníků a odnesli si mimořádně kvalitní zážitek.

Adventní trh na Hrádku - 10.12. 2022, 10 - 16 hodin

České muzeum stříbra i v letošním roce uspořádalo dne 10.12. menší adventní trh v prostorách před Hrádkem. Nechybělo ani drobné občerstvení. V muzeu probíhaly adventní dílny: zdobení perníčků, výroba ozdob z ovčího rouna a další. Návštěvníci mohli shlédnout vánoční výstavu „Tvořivé Vánoce“, otevřen byl i první okruh s výstavou „Když vyletí ptáček“. Za sobotu 11. 12. navštívilo Hrádek a adventní program 375 lidí.

Návštěvníci mohou hlasovat o nejkrásnější adventní věnec vyrobený ZŠ nebo MŠ.

Návštěvnost v listopadu 2022

Návštěvnost expozičních okruhů a výstav Českého muzea stříbra v listopadu 2022:

Hrádek5 387
Kamenný dům603

Deník Jana Erazima Vocela z let 1854 až 1871

Jan Křtitel Erazim Vocel (23. srpna 1802 až 16. září 1871) patří mezi nejvýznamnější kutnohorské rodáky a nejpřednější vědce své doby. Jeho profesní i soukromé zájmy ho zavedly na cestu historie, archeologie, dějin umění, numismatiky, právní historie, dějin české literatury, ale i politiky, malířství nebo literatury.

Máme ale možnost zkoumat i jeho soukromý život? Máme! Zachovala se totiž jeho rozsáhlá (15 kartonů) osobní pozůstalost, kterou muzeum téměř celou předalo v roce 1988 do kutnohorského archivu. Mezi několika málo jednotlivinami, které v muzeu zůstaly, je i jeden ze tří Vocelových deníků. První dva deníky uložené v archivu jsou z let 1833 až 1843, resp. 1843 až 1854. Deník uložený v našem muzeu je evidován pod číslem 123/2000 a obsahuje zápisky od 1. ledna roku 1854 do 16. srpna 1871. Končí tedy pouhý jeden měsíc před Vocelovou smrtí.

Digitalizovaný deník můžete stáhnout zde.

Soutěž O nejkrásnější adventní věnec

Zveme všechny třídy MŠ a ZŠ nejen z Kutné Hory k účasti v soutěži O nejkrásnější adventní věnec vyrobený dětmi. Fantazii se meze nekladou a odevzdat můžete opravdu jakýkoli originální či úplně obyčejný adventní věnec, jedinou podmínkou je, že musí být vyrobený dětmi. Každá třída může odevzdat pouze jeden věnec. Vyrobené věnce budou vystavené v muzeu od 10. 12. do konce trvání vánoční výstavy, současně bude probíhat hlasování návštěvníků, které určí vítěze v obou kategoriích. Vyhlášení proběhne po ukončení vánoční výstavy a vítězné třídy v obou kategoriích získají účast na edukačním programu ČMS dle vlastního výběru zdarma pro celou třídu a drobné odměny pro každé zúčastněné dítě. Věnce odevzdávejte muzejní edukátorce M.-A. Kociánové do 7. 12., přesný čas i místo je možné domluvit na telefonním čísle 607 026 625 nebo na e-mailu kocianova@cms-kh.cz, kam se zároveň můžete obracet s případnými dotazy.

Návštěvnost v říjnu 2022

Návštěvnost expozičních okruhů a výstav Českého muzea stříbra v říjnu 2022:

Hrádek13 505
Kamenný dům1 563
Tylův dům1 394

Stránky