Aktuality a tiskové zprávy

Camera Obscura 28. – 29. 10. 2022

Při příležitosti Dne Středočeského kraje a zahájení výstavy nejstarších fotografických technik připravilo České muzeum stříbra ve spolupráci s Mgr. art. Katarínou Hudačinovou workshop Camera Obscura. V pátek 28. 10. si děti mohly vyrobit svou vlastní přenosnou Cameru Obscuru, neboli dírkovou komoru. Její základ tvoří světlonosná skříňka, do které malým otvorem na jedné straně proniká světlo a na opačné straně díky tomu vzniká obrácený obraz světa. Tento program pokračoval i v sobotu 29. 10. ve verzi pro dospělé, kteří si za pomoci tohoto zařízení vyzkoušeli samotné fotografování a následné vyvolání snímku.

Den Středočeského kraje 28. 10. 2022 v Českém muzeu stříbra

Při příležitosti Dne Středočeského kraje si České muzeum stříbra připravilo bohatý doprovodný program. Za vstupné 1 Kč návštěvníci nejen nahlédli do většiny muzejních prostor, ale mohli si také vyslechnout komentované prohlídky tvůrců výstav a dalších odborníků. Šňůru prohlídek zahájila v 10 hodin na Kamenném domě paní doktorka Drahomíra Nováková, která návštěvníky podrobně seznámila s historií kutnohorského Sokola a s exponáty vystavenými k příležitosti 160. výročí založení Sokola v Kutné Hoře.

Hned v 11 hodin navázala na Hrádku Mgr. Eva Altová prohlídkou nové výstavy „Když vyletí ptáček,“ kde jsou prezentovány vzácné fotografie ze sbírek ČMS, které vznikly pomocí nejstarších fotografických technik.

Ve 13 hodin vyprávěl Miroslav Štrobl návštěvníkům Tylova domu o životě a především díle autora textu naší národní hymny, Josefa Kajetána Tyla. Jeho poutavý výklad přilákal i náhodné kolemjdoucí a v nepříliš rozlehlých prostorách domu jej vyslechlo přes 30 návštěvníků. Celý den také v Tylově domě vítal desítky návštěvníků výstavy Kutná Hora četnická dr. Michal Dlouhý. Jednalo se o poslední sérii komentovaných prohlídek této výstavy a Tylova domu vůbec, neb jej v příštím roce čeká rozsáhlá rekonstrukce. K této příležitosti promluvil v 15 hodin také Josef Kremla a vzal návštěvníky i do prostor běžně nepřístupných.

Vernisáž výstavy „Když vyletí ptáček“

Ve čtvrtek 27. 10. byla zahájena nová výstava „Když vyletí ptáček – Nejstarší fotografické techniky ve sbírce ČMS“. Při příležitosti podvečerní vernisáže promluvila ředitelka muzea Mgr. Lenka Mazačová a samozřejmě také autorka výstavy Mgr. Eva Altová. Ta hostům objasnila mimo jiné fakt, že přestože se jedná o poměrně malou výstavu z hlediska prostoru, je plná opravdu vzácných fotografií. Výstava, kterou můžete navštívit na Hrádku, trvá pouze do 27. 11. z důvodu velké citlivosti fotografií na světlo.

Kutnohorská pátračka pro MŠ Pohádka

Ve čtvrtek 6. 10. dorazily do Tylova domu postupně dvě třídy z kutnohorské MŠ Pohádka, aby se pomocí interaktivního programu Kutnohorská pátračka dozvěděly něco o práci četníků a jejich historii. Děti si prohlédly výstavu Kutná Hora četnická, poslechly Velkou policejní pohádku Karla Čapka, také jsme si povyprávěli o dalších pohádkách, které se vážou k tematice policie a četníků. Na závěr se dobrovolníci stali „malými zločinci“ – vyzkoušeli si otisky prstů, historický popis osoby včetně měření výšky atd. a ti nejstatečnější také připoutání řetízkem ke kamarádovi, se kterým pak ušli krátkou trasu. Za statečnost byly všechny děti odměněny policejními omalovánkami.

Návštěvnost v září 2022

Návštěvnost expozičních okruhů a výstav Českého muzea stříbra v září 2022:

Hrádek13 496
Kamenný dům3 059
Tylův dům872

Přednáška O četnících a četnických humoreskách

Ve čtvrtek 8. září proběhla na Hrádku přednáška JUDr. Michala Dlouhého, PhD. "O četnících a četnických humoreskách". Znovu se s ním můžete potkat v Tylově domě na komentovaných prohlídkách výstavy "Kutná Hora četnická" v rámci Dne Středočeského kraje 28. října 2022.

Dny evropského kulturního dědictví

Od 13. do 18. září 2022 budou na Hrádku, v Kamenném domě a v Tylově domě probíhat Dny evropského kulturního dědictví. Podrobný program naleznete zde

Návštěvnost v srpnu 2022

Návštěvnost expozičních okruhů a výstav Českého muzea stříbra v srpnu 2022:

Hrádek16 880
Kamenný dům2 704
Tylův dům330

Příměstský tábor Putování ve středověku na Hrádku

Ve dnech 15. 8. – 19. 8. 2022 proběhl v Českém muzeu stříbra příměstský tábor Putování ve středověku. Tábora se účastnilo 16 dětí z Kutné Hory a blízkého okolí ve věku 7 - 12 let. Hlavním místem, kde se tábor odehrával, byla budova Hrádku a muzejní zahrada. Často vysoké teploty, které tábor doprovázely, změnily sled programu. Asi nejpříjemněji bylo dětem v pondělí, kdy navštívily středověký důl a dokonce nalezly stříbrný poklad. Vyzkoušely si práci havířů a hašplířů a na závěr si vyrazily pražský groš. Poté si každý vyrobil havířský kahánek.

V úterý byla na programu středověká řemesla. Mladí muzejníci se na okamžik proměnili ve středověké písaře a napsali si husím brkem svou listinu. Pak přišel na řadu knihtisk, který vyrobil a pro tuto akci zapůjčil pan Jan Alt. Děti si mohly vytisknout sebou navržené bájné zvíře a poté vybarvit. Poté následovala prohlídka Kamenného domu, kde měly děti hledat dle interaktivních kartiček příslušná řemesla či nástroje v rámci expozice. Na řadu přišlo i lapidárium, kde vstoupily děti do nejhlubších částí budovy. Měly zde objevit další poklad, tentokrát v podobě „drahokamů“.

Ve středu se děti oblékly do středověkých kostýmů, které nám zapůjčila ak. mal. Jitka Jelínková, a vyrazily za Kutnohorskými pověstmi. Během putování po městě si děti zahrály několik pověsti: Založení Kutné Hory, O původu chrámu sv. Panny Barbory, O růži, Rozina Ruthardová, O Meluzíně, Zvon Semerník, O krveprolití ve Vlašském dvoře. Děti se převtělily do jednotlivých postav a velice si to užily. Pro velký úspěch jsme v tomto programu pokračovali i poslední den. Středeční odpoledne patřilo šermu, kdy na Hrádek zavítala skupina NOVUS ORIGO. Předvedla dětem rytířské zápolení a představila jednotlivé středověké zbraně. Děti si mohly dokonce některé z nich obtěžkat a obléci si část výzbroje, např. přilbu. Odpoledne věnovaly tkaní koberečků, které je velmi bavilo.

Ve čtvrtek jsme v Tylově domě navštívili výstavu Kutná Hora četnická a celé dopoledne jsme věnovali četnickému povolání. Děti si zde zahrály na Kutnohorskou pátračku, na řadu přišly otisky prstů, popis podezřelé osoby, byla i nasazena želízka. Velkou náhodou jsme dostali od maminky účastnice tábora paní Vendulky Marečkové nabídku, že můžeme navštívit i Policii ČR v Kutné Hoře. Této nabídky jsme samozřejmě rádi využili. Byla nám představena nejen denní práce policistů, ale také jejich vybavení včetně automobilů. Odpoledne si děti vyrobily svícen a papírovou loutku či vymodelovaly svou sošku z rychleschnoucí hmoty.

Poslední den se pokračovalo v kutnohorských pověstech, pak následovala procházka Po stopách kutnohorských mlýnů v rámci města. Po obědě někteří účastníci již opouštěli tábor, došlo tedy na pasování kutnohorských mladých muzejníků a rozloučení. Kdo ještě odpoledne zůstal, mohl si vyrobit šperk – náramek či klíčenku. Při loučení byly děti smutné, že už tábor končí, a již se ptaly na možnost účastnit se v příštím roce. Znamená to pro nás výzvu, ale také je nám odměnou dobrý pocit, že se u nás děti něčemu naučily a byly spokojené.

Za příměstský tábor připravily lektorky Kateřina Vavrušková a Adéla Javůrková

Návštěvnost v červenci 2022

Návštěvnost expozičních okruhů a výstav Českého muzea stříbra v červenci 2022:

Hrádek19 255
Kamenný dům2 760
Tylův dům355

Stránky