Aktuality a tiskové zprávy

Benátské zrcadlo

Při katalogizaci starých přírůstkových čísel z 80. let minulého století se v depozitáři nábytku přišlo na zajímavý předmět – zrcadlo ve velmi špatném stavu. Více se o něm dozvíte v nově přidaném článku v sérii Zajímavé artefakty ze sbírek Českého muzea stříbra.

Projekt v ZŠ Bílé Podolí

V úterý 8. února zavítal Josef Kremla, historik a archivář muzea, do ZŠ Bílé Podolí. V rámci školního projektu „Díky, už vím, čím můžu být“ se žáci setkávají se zástupci nejrůznějších profesí a povolání. Děti tak měly tentokrát možnost nahlédnout pod pokličku muzea. Při určování pražských grošů nebo lodního čtyřreálu se něco dozvěděly o práci numismatika, s paleografem se učily nejen stará písma, ale prohlédly si i pergamenovou listinu se zápisem z roku 1504. Dostaly do ruky ukázky sbírek archeologa, geologa i paleontologa – středověký džbánek, pazourek, zkamenělé dřevo, ale i zub mosasaura nebo 500 milionů let starého trilobita. Na závěr si děti při zkoumání Klaudyánovy mapy Čech z roku 1518 vyzkoušely práci historika. Musely vymyslet (a vymyslely!), proč je Kutná Hora od Prahy nalevo nebo proč je nad Prahou Příbram. Dozvěděly se, proč je na mapě vůz tažený zároveň na obě strany nebo proč je na ní vyobrazeno i přepadení kočáru bandou lapků.

Graduál Českého muzea stříbra

České muzeum stříbra má ve svých sbírkách celou řadu „perel“. Jedna z nich se skrývá pod evidenčním číslem 88/85. Jedná se o tzv. muzejní graduál (ke stažení ve formátu pdf zde) – hudební rukopis psaný na 400 listech foliového formátu (210 x 315 mm) a chráněný dřevěnými deskami potaženými slepotiskem zdobenou kůží s mosaznými nárožnicemi a středovou puklou. Zápisy skladeb lze datovat na přelom 15. a 16. století. Bohužel však neznáme donátora, písaře ani středověké uživatele tohoto graduálu, i když zapsané skladby patří mezi typické ukázky repertoáru utrakvistického literátského bratrstva. Víme jen, že do sbírek tehdejšího Archeologického sboru Vocel se dostal z kaple svatého Václava a svatého Vladislava ve Vlašském dvoře, tedy pravděpodobně darem od města.

Hned několik skladeb a písní z tohoto vzácného graduálu můžete znát díky zájmu a umu kutnohorského smíšeného pěveckého sboru CANTICA pod vedením Štěpána Kafky, který se našemu graduálu, a nejen jemu, podrobně věnuje i na svých specializovaných webových stránkách.

Anebo aktuálně z článku Jana Bati Z mlýna do kostela.

Zasedala sbírkotvorná komise muzea

V úterý 18. ledna zasedala v improvizovaných podmínkách jedné z pracoven odborného oddělení (přednáškový sál nelze aktuálně využívat z důvodu opravy střechy Hrádku) Sbírkotvorná komise muzea. Ta funguje jako poradní sbor jmenovaný ředitelem muzea. Jejími členy jsou mimo odborné pracovníky muzea archeoložka PhDr. Jarmila Valentová, etnografka PhDr. Zdeňka Kubíková, historičky PhDr. Drahomíra Nováková a Mgr. Lenka Mazačová, archivářka PhDr. Jana Vaněčková, restaurátorka Mgr. Kateřina Ďoubalová a historik PhDr. Pavel Novák, CSc. Prvním úkolem komise je zhodnotit návrhy odborných kurátorů muzea na zařazení předmětů do muzejní sbírky. V loňském roce jsme mj. získali vzácnou Bibli pražskou, inkunábuli (prvotisk) z roku 1488, nebo soubor šesti skleněných plastik akademického sochaře Stanislava Kostky. A druhým úkolem komise je vyjádření se k návrhům na vyřazení sbírkových předmětů z muzejní sbírky. V obou případech komise vychází z koncepce sbírkotvorné činnosti a u návrhů na vyřazení i z fyzického stavu jednotlivých předmětů.

A právě letošní komise se musela bohužel vyjádřit i k návrhu na vyřazení souboru 42 rudních vzorků obsahujících pyrit. Ačkoliv se jedná o rudy, tedy v zásadě pevné kameny, podlehly tyto vzorky v různé míře chemickému rozkladu. V důsledku tohoto procesu došlo k jejich rozpadu na drobné kousky a prach, popřípadě byly fatálně poškozeny rozpraskáním. Postupující chemickou degradaci vzorků bohužel nelze zastavit – při rozkladu vzniká kyselina sírová, která v podobě aerosolu může napadat další vzorky a je proto nutné jejich urychlené separování. Jednalo se zejména o vzorky z rudních pásem severní části revíru (Kaňk), které kromě pyritu obsahují i zkáze lehčeji podléhající markazit, zatímco např. vzorky z Oselského pásma jsou zcela stabilní a zkáze nepodléhají.

Předání cen výherkyni Zimního kvízu

V pátek 21. 1. 2022 na Hrádku převzala ceny výherkyně Zimního kvízu, který probíhal v souvislosti s výstavou Bruslení na ledu i parketu.

Návštěvnost v prosinci 2021

Návštěvnost expozičních okruhů a výstav Českého muzea stříbra v prosinci 2021:

Hrádek614

Webinář k projektu Zpřítomnění národní kulturní památky Závist

Středočeský kraj zve všechny zájemce na prezentaci projektu Zpřítomnění národní kulturní památky Závist, který proběhne prostřednictvím webináře 14. 12. 2021 od 17 hodin. Pozvánka zde.

Návštěvnost v listopadu 2021

Návštěvnost expozičních okruhů a výstav Českého muzea stříbra v listopadu 2021:

Hrádek2 911
Kamenný dům393

Návštěvnost v říjnu 2021

Návštěvnost expozičních okruhů a výstav Českého muzea stříbra v říjnu 2021:

Hrádek8 795
Kamenný dům1 635
Tylův dům699

ZŠ TGM Kutná Hora na Havířském testu

Dne 25. října připravilo České muzeum stříbra pro žáky 4. tříd školní družiny ZŠ TGM Kutná Hora Havířský test, ve kterém si děti vyzkoušely v upravené verzi práci středověkého havíře. Zpráva na webu školy.

Stránky